SMS известяването за неплатен ток става все по-популярно

EVN_smsНад 42 800 клиенти на EVN България са се регистрирали през последните две години за получаване на SMS или имейл известяване при пропуснат от тях срок на плащане. С безплатната услуга клиентите получават известия по SMS или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсване на снабдяването, което позволява клиентите да бъдат своевременно информирани за свои задължения. Това води до значително намаляване на риска от прекъсване на електрозахранването поради неплащане в определените срокове.

Заявяването на услугата се извършва чрез попълване на декларация, в която се вписва:

  • име на клиента
  • ИТН (измервателна точка номер)
  • валиден имейл или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната).

С цел да се гарантира достоверността на предоставените данни е необходимо титулярът на партидата (или упълномощено от него лице) да предаде попълнената декларация в удобен за него EVN Офис в Югоизточна България.

Като допълнителна опция със същата декларация клиентите имат възможност едновременно да заявят и безплатна услуга „Информация за стойността на месечната фактура за електроенергия” по SMS или имейл. Декларацията може да бъде намерена нa място във всеки EVN Офис, както и на:

http://www.evn.bg/getdoc/b5abe50c-62ec-4cb6-a0a2-fb31920370c1/KK462_Deklaracia_bitovi_klienti.aspx.

EVN България напомня, че официалните срокове за заплащане на консумирана електроенергия са:

  • I група клиенти – от 1-во до 15-то число на месеца
  • II група клиенти – от 11-то до 25-то число на месеца.

Всеки клиент може да се информира за своя срок от предишна фактура за консумирана електроенергия или на денонощния телефон за информация – 0700 1 7777.

About the Author :