In memoriam

Напусна ни един от видните граждани на Ямбол. Приключи земният път на уважавания педагог Георги Кънев, който десетилетия наред бе емблематична личност за образователното дело в региона. С деликатност, такт и постоянство, облягайки се на опита и ерудицията, той възпита няколко поколения наши съграждани, запомнили завинаги неговата бащинска грижа и наставления. Посветил се изцяло на благородната професия на учителя, този енергичен и принципен човек не жалеше сили и време, за да възпитава подрастващите тъй, както малцина могат. Нещо повече, Георги Кънев бе учител на учителите, той бе дълго директор на една от водещи прогимназии в града, която всякога е била еталон за учебно заведение в годините на неговото управление. Посветеността, не друго, му помогна, за да постигне забележителните си успехи, да бъде всякога стожер на учебно-възпитателния процес в града ни, да стигне до върховете на професионалната реализация, да заслужи признанието на колегите и обичта на учениците. Няма деец на образователното дело, учител или родител, който да не се е убедил в неговата себеотдаденост на професията, в негова педагогическа култура и отзивчивост, в неговата принципност и последователност. Той бе сред ония неуморими радетели за по-добро образование на подрастващите, които ни задължаваха с всеки свой жест да изписваме името на учителя с главна буква, в знак на почит и преклонение. И сега, когато неговият дълъг и плодоносен живот приключи, не ни остава нищо друго, освен да сведем смирено глави!

Мир на праха му и нека се помнят достойните му дела!…

Любомир Котев

About the Author :

1 Comment to “In memoriam”
  • Атанас Атанасов
    September 12, 2020 - Reply

    Кой беше Къньо Вълка? Един садист, който си беше объркал професията. Повече би му отивало да е бияч в полицейски участък или надзирател в затвора.

Leave a Reply to Атанас Атанасов Cancel reply