EVN ще оспори в съда решението за покачване на цените на тока

evnВ свое Решение №Ц-12 от 30.06.2014 г. ДКЕВР постанови нови цени на електроенергията за битови клиенти на EVN България в сила от 1 юли 2014 г. Така крайните цени с ДДС за битови клиенти на дружеството в Югоизточна България са както следва:

  • Дневна тарифа 0,18510 лв./ кВтч
  • Нощна тарифа  0,10434 лв./ кВтч.

В Решението си ДКЕВР определя и максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, включвани в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния снабдител и електроразпределителните дружества. Подаването на дневни почасови прогнозни графици е свързано със стартиралия на 1 юни 2014 г. пазар на балансираща енергия. Така за специалните балансиращи групи на крайните снабдители ДКЕВР определя допустим размер на отклонение до 1,5%, докато за специалните балансиращи групи на операторите на електроразпределителните мрежи то е до 0,5%.

Първоначалният анализ на Решението на ДКЕВР показва, че за съжаление то нарушава българското и европейско законодателство. По тази причина EVN България ще оспори в съда Решението на ДКЕВР,  а резултатът ще бъде отразен в арбитражното дело, което концерна EVN AG стартира през 2013 г. в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка, по силата на договор за взаимна защита на инвестициите.

 

About the Author :