EVN съветва: Абонирайте се за безплатни SMS-и или имейли относно размера на фактурата и при пропуснат срок за плащане

EVNt_2Клиентите на EVN България могат да получават безплатни SMS и имейл известия за стойност на своята фактура ипри пропуснат срок на плащане. Информацията, която клиентите получават на посочен от тях мобилен номер или имейл адрес включва:

  1. ежемесечна стойност на консумираната електроенергия, отчетен период и срок за плащане. Известието се получава всеки месец.
  2. предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че е пропуснат срокът за плащане.Известието се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на захранването.

SMS известията са безплатни за всички битови клиенти на EVN България без значение на ползвания от тях мобилен оператор.

SMS и имейл услугите се заявяватлесно и удобночрез онлайн формуляр на интернет-страницата на EVNБългария: http://www.evn.bg/UslugiIzvestqvane/ClientForm.aspx

До момента 160 000 клиенти получават информация на мобилния си телефон или електронна поща.

Клиентите могат да заявят услугите и на [email protected], в EVN Офис и с писмо.

About the Author :