EVN се среща с хората

EVN_pri_VasВ седмицата на Международния ден на потребителите, отбелязван всяка година на 15 март, EVN България проведе  изнесени информационни срещи с клиенти в рамките на инициативата „ЕVN при Вас“. В продължение на два дни (11 и 12 март) специалисти на дружеството се срещнаха с клиенти в четири общини в Югоизточна България, в които няма изнесен EVN Офис. Това са общините  Болярово, Любимец, Гълъбово и Братя Даскалови. На срещите са обсъждани конкретни потребителски въпроси, теми от сферата на клиентското обслужване, структурата на цените и компоненти на фактурите, новите услуги на компанията, въпроси, свързани с поддръжка на мрежата в района, работата на аварийните екипи, енергийна ефективност и др. EVN България стартира инициативата „EVN при Вас“ за директен контакт с клиенти в по-малки общини през есента на 2013 г. Тя включва посещение на място от експерти на дружеството по общини и кметства, включително и в малки населени места, които са отдалечени от местния EVN Офис. Посещенията са предварително обявени с цел провеждане на отворена за всички дискусия по теми от интерес за клиентите. Според компанията прекият диалог и контакт позволява получаването на директна обратна връзка от страна на клиентите в тези общини, което прави инициативата все по-популярна. За по-малко от 6 месеца са посетени населени места в 22 общини, от всички девет административни области, обслужвани от EVN България. Компанията ще продължи активно своята инициатива и през 2014 г.

About the Author :