EVN разясни инвестиционната си програма през областни управители

EVNt_2Развитието на свободния пазар на електроенергия, зимната подготовка на EVN България и инвестиционната програма на компанията обсъдиха на работни срещи през последната седмица представители на ръководството на компанията и областните управители в Югоизточна България. От страна на компанията в срещите участваха Робърт Дик, председател на управителния съвет на EVN България, Калина Трифонова, заместник-председател на УС на дружеството и Костадин Величков, изпълнителен член на ръководството на EVN България Електроразпределение.

Дискутираните теми включваха продължаващото въвеждане на системата за дистанционно отчитане на електромери в Югоизточна България, която позволява по-добър контрол срещу кражби на електроенергия, намалява технологичния разход и подпомага процеса за смяна на доставчик. Обсъдени бяха и въведените в началото на годината стандартизирани товарови профили, чрез които битовите клиенти имат възможност да сменят своя доставчик при тяхно желание. Специално внимание по време на срещите беше отделено на успешно въведения през лятото на 2016 г. нов график на заплащане на електроенергия на EVN България, който също е крачка напред към пълното отваряне на пазара.

Зимната подготовка на компанията беше представена чрез реализираните през лятото инвестиционни проекти в деветте области, обслужвани от компанията. Внимание беше обърнато на извършените технически дейности, нови и реновирани електропроводи „средно“ и „ниско“ напрежение, нови трафопостове и възлови станции с цел подобряване сигурността на захранване. Целта на станалите вече традиционни срещи е да се поддържа редовният диалог между дружеството и областните управители в Югоизточна България, която се обслужва от компанията.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply