“EVN България” с втори обект на европейския проект “Живот за царския орел”

EVN_LIFE_parva_kopka_1EVN България Електроразпределение стартира техническите дейности от втория обект на проекта “Живот за царския орел” (Life forsafegrid). Целта на проекта е опазване популацията на застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа. Първият обект от проекта стартира преди 2 месеца в района на община Харманли. Проектът e финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия и се реализира в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Символичната първа копка на обекта беше направена на 23.06.2015 г. в района на гр. Тополовград, в близост до едно от местообитанията на царския орел в България. Началото на техническите дейности беше дадено от г-н Божин Божинов, кмет на Община Тополовград, г-н Светослав Спасов, Директор проекти в БДЗП, г-н Роналд Брехелмахер, председател на Съвета на директорите на EVN България Електроразпределение и г-н Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на директорите на EVN България Електроразпределение.

EVN_LIFE_parva_kopka_2Обектът включва полагане на подземни кабелни линии на мястото на съществуващи 3 въздушни електропровода с обща дължина от близо 50 км. Заедно с това ще се изгради и близо 17 км от т. нар. ПАС система (изолирани проводници). Допълнително ще бъдат монтирани обезопасителни устройства, които гарантират максимална безопасност на съоръженията – т. нар. дистанционери, „кацалки“ за птици и др. По този начин птиците могат да кацат на безопасно разстояние от електрическия стълб, което ги предпазва от тоководещите елементи.

Изграждането на общо 50 км подземни кабелни линии ще елиминира опасностите за птиците в района. От друга страна това ще подобри значително електрозахранването за 10 населени места в общините Елхово и Тополовград. Това е възможно, тъй като подземните кабелни линии не са изложени на външни атмосферни влияния. От друга страна ПАС системата осигурява защита срещу обледеняване на проводниците през зимните месеци и гарантира сигурност на доставките с електроенергия за клиентите в района.

Стойността на инвестицията на територията на общините Елхово и Тополовград е близо 5 млн. лева. 

Проектът на EVN България Електроразпределение беше одобрен от Европейската комисия през месец юли 2013 г. С товаEVN България Електроразпределение стана първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия. Проектът беше официално представен и стартиран през октомври 2013 г. Разработен е в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Общата стойност на проекта е близо 4 млн. евро, като дейностите ще се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.

Царският орел е защитен вид включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). В България са регистрирани общо 26 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар и Западна Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.

 

About the Author :