EVN България със съвети към големите туристически обекти за разумно потребление по време на активния летен сезон по Черноморието

EVNt_2Всяка година настъпването на активния летен туристически сезон изисква разумно управление на електропотреблението в туристическите обекти по Черноморието. С цел да улесни големите консуматори по време на пиковите часове на потребление EVNБългария предлага съвети за ефективно и разумно потребление на електроенергия, които могат да бъдат дискутирани със специалисти на компанията. 

На първо място е препоръчително големи обекти като хотели, търговски комплекси, туристически и развлекателни центрове да обърнат внимание на интензитета на своето енергопотребление. Важна мярка е да следят своите енергийни товари през пиковите моменти – предимно в следобедни и вечерни часове, както и да не превишават заявения от тях капацитет от електрическа мощност, за която са присъединени към електроразпределителната мрежа. Това ще намали риска от смущения в електрозахранването за тези обекти.

Друга ефективна мярка е равномерното разпределение на големите енергийни товари в туристическите обекти. Пример за подобна мярка са обектите с централна вътрешна климатична инсталация, която би могла да се включва в различни времеви интервали спрямо други големи енергоемки източници в хотелски комплекси и търговски центрове.

За гарантиране на качествено захранване по време на летния сезон EVN България Електроразпределение също предприе конкретни мерки. На първо място е са предварително извършените подготвителни технически дейности по енергийни съоръжения, собственост на дружеството в област Бургас. Дейностите по инспектиране обхванаха трафопостове, възлови станции и електропроводи “средно” и “ниско” напрежение. Допълнително в над 120 трафопоста и възлови станции в областта беше извършено заснемане с термографска камера на енергийни съоръжения, при които традиционно през лятото се отчитат големи товари вследствие на засилената консумация на електроенергия. В най-натоварените трафопостове дружеството е монтирало и температурни датчици. Заедно с това специалисти на компанията извършват ежедневен мониторинг и анализ на товарите и потреблението чрез два денонощно действащи диспечерски центъра.

В област Бургас компанията е позиционирала две мобилни подстанции – в гр. Каблешково и в с. Приселци (до Обзор), които осигуряват необходимостта от повишено захранване. Техническите мерки включват преразпределение на енергийните товари по кабелни линии и електропроводи с цел равномерно натоварване на съоръженията. Това стана възможно благодарение на изградените нови 29,2 км новивъздушни и кабелни линии “средно” и “ниско” напрежение в област Бургас.

Компанията е осигурила необходимия брой аварийни екипи, които да реагират при необходимост както в големите градове и курортни центрове, така и в по-малки населени места. Дружеството има готовност за включване на допълнителни екипи при необходимост. Всички сътрудници разполагат с наличен материален резерв и специализирана техника, а аварийните автомобили са проверени за необходимите наличности.

About the Author :