EVN България стартира програма за финансиране на общественополезни проекти през 2016 г.

evn341_01EVN България стартира програма за финансиране на общественополезни проекти с екологична насоченост. До 19ч. на 31 март 2016г. компанията приема кандидатури от физически и юридически лица с нестопанска цел. Всеки одобрен проект може да получи от EVN България финансиране до 15 000 лева.

Кандидатурите ще бъдат оценени от Комисия за оценка на EVN България, съставена от експерти на компанията в областите екология, енергийна ефективност, строителство и проектен мениджмънт. Одобрените проекти ще бъдат обявени в началото на месец май 2016 г. След подписване на договори с бенефициентите проектите ще трябва да бъдат изпълнени в срок до 10 ноември 2016 г. Резултатите от Програмата ще бъдат обявени до края на 2016 г. В програмата не се допуска да кандидатстват търговски и браншови организации, религиозни организации, политически партии и свързани с тях лица и организации, синдикални организации, общини и асоциации на местните власти (с изключение на читалища, училища и детски градини). Сред изискванията към проектите е те да бъдат осъществени на територията на Югоизточна България.

Детайлна информация за условията за кандидатстване и помощни указания може да се намери на интернет страницата на компанията на следния линк: https://www.evn.bg/Otgovornost/EVN_za_BG/2016.aspx.

Кандидатстването се осъществява по електронен път на имейл адрес [email protected].

Целта на компанията е да успее да насочи средствата, които може да отдели в рамките на своята корпоративна социална отговорност, към  каузи с дълготраен положителен ефект за хората и природата. Основната тема на програмата „Общество и екология“ намира проявление в различни сфери на обществения живот и е свързана с енергийна ефективност, опазване на биоразнообразието, чистотата на въздуха, почвите, допринася за борба с климатичните промени или за устойчивото управление на отпадъците и водите.

EVN за България 2016 г. е второто издание на програмата. Първото издание през 2015 г. беше посветено на корпоративното доброволчество от страна на сътрудниците на компанията, които осъществиха 60 акции в 28 населени места в Югоизточна България. Над 420 сътрудници се включиха в доброволчески акции с подкрепата на компанията. Така бяха подпомогнати центрове за настаняване от семеен тип за деца, домове за възрастни хора, центрове за деца с увреждания, детски градини, училища, бежански център, читалища, театър, музеи и др. Техните постижения са публикувани на интернет страницата на компанията на следния линк: https://www.evn.bg/Otgovornost/EVN_za_BG/2015/EVN_za-BG_Akcii.aspx.

 

About the Author :