EVN България сигнализира за опит за измама

evn341_01EVN България информира за постъпил сигнал от клиентка от гр. Кърджали за това, че на 12.09.2014 г. е била посетена в дома си от неизвестно лице, неправомерно представило се за служител на дружеството. Неизвестното лице е поискало от клиентката да заплати на място и в брой сума за консумирана електроенергия. След като клиентката е поискала легитимация от страна на мнимия служител, той е отказал и е напуснал. Така благодарение на съобразителната реакция на клиентката, изманата схема не се е реализирала. След получаване на сигнала дружеството е информирало органите на МВР. 

С цел защита на своите клиенти EVN България уточнява, че събиране на дължими суми за консумирана енергия никога не се извършва в брой и на място от техници или отчетници на дружеството. Това става само в касови салони, чрез системата ”EVN Онлайн плюс” през интернет на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx или по банков път. Детайлна информация за начините на плащане е налична на: http://www.evn.bg/Chastni_klienti/Obsluzhvane/Nachin_na_plashtane.aspx . Всеки сътрудник на EVN България разполага със служебна карта, в която са упоменати неговите правомощия, произтичащи от Закона за енергетиката. При поискване от клиентите всеки сътрудник е длъжен да се легитимира с тази карта. EVN България съветва клиентите при всяко съмнение да сигнализират в дружеството на денонощна телефонна линия 0700 1 7777.

About the Author :