EVN България проведе седма среща на Клиентски съвет

EVN_Klientski_savetНа 22 октомври 2016 г. в с. Енина (община Казанлък) се проведе седмата поред среща на Клиентски съвет към EVN България. За настоящия състав на Клиентски съвет това беше трето заседание като предишните срещи бяха през май 2016 г. в Стара Загора и през ноември 2015 г. в гр. Ямбол.

На срещата в с. Енина бяха обсъдени актуални теми, една от които е важното значение на поддържането на актуални клиентски данни от страна на клиентите.

Актуализацията на клиентските данни (например титуляр на партида, данни за контакт, адрес на потребление, адрес за кореспонденция и др.) е важна с цел защита на тяхната лична информация, както и удобство при предоставянето на услуги свързани с доставката на електроенергия. Актуализирането на клиентските данни е безплатно в EVN Офис.

Информация относно промяна в регистрацията за клиенти на електрическа енергия е налична на:

https://www.evn.bg/getdoc/72a130c7-2770-4018-8c8e-2ed2446db768/Promeni_registracia.aspx

Инициативата Клиентски съвет се състои в срещи между частни клиенти на EVN България и представители на дружеството. В рамките на тези срещи клиентите имат възможност да дискутират по различни теми, свързани с дейността на EVN България, да дават различни предложения и препоръки, които биха били полезни за усъвършенстване на предоставяните от дружеството услуги. Клиентският съвет има консултативна роля за дейността на дружествата в групата EVN България, които подлежат на стриктни регулативни норми съгласно българското законодателство.

About the Author :

Leave a reply