EVN България иска увеличение на тока със 7,9 %

evnУвеличение на тока средно със 7,9 % иска EVN България. Такова заявление беше внесено днес в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за цени на електроенергията за битови и бизнес клиенти в Югоизточна България за следващия ценови период юли 2014 г. – юни 2015 г. От компанията твърдят, че в предложенията двете дружества EVN България Електроснабдяване и EVN България Електроразпределение посочват само параметрите на тези услуги и цени, които се заплащат към тях, без към момента да са ясни останалите компоненти, които формират крайните цени на електроенергията. Посочените параметри са съобразени само с необходимите приходи за дейността на дружествата.

Компанията за пореден път отбелязва необходимостта ДКЕВР да включи в разходите на Националната електрическа компания механизъм за компенсиране на натрупаните и неразплатени средства към EVN България Електроснабдяване, свързани с законовото задължение на дружеството за изкупване на енергия от ВЕИ. Искането следва логиката на разплащания в сектора, според която крайните снабдители изкупуват цялата енергия от ВЕИ, след което получават компенсиране от НЕК. Приходите на НЕК за това компенсиране се формират от определената от ДКЕВР цена за „зелена енергия“, която  от 1 август 2013 г. е включена в цената на НЕК „задължение към обществото“, и която следва да е в такъв размер, който да покрие тези разходи.

About the Author :