EVN България Електроразпределение с награда за „Най-зелена компания в България“

EVN_nagradaEVN България Електроразпределение спечели първо място в категория „Енергетика и воден сектор“ в шестия национален конкурс „Най-зелените компании в България“, организиран от В2В Медия с подкрепата на Министерството на околната среда и водите (MOСВ). На церемония в гр. София на 08.06.2016 г. компанията получи специален „Сертификат за зелена компания“ от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, за компания, развиваща своята дейност по отговорен за природата начин.

Отличието, присъдено от жури съставено от  експерти и обществени личности, е признание за дейността на EVN България Електроразпределение по опазване на биоразнообразието, енергийна ефективност, управление на отпадъците и др.

Сред тези дейности е ежегодната кампания на EVN България Електроразпределение по инсталиране на безопасни платформи за щъркелови гнезда по електрическите стълбове, които са предпочитано място за гнездене. С повдигането на гнездата чрез платформи на безопасно разстояние над проводниците се защитава както живота на самите птици, така и се намалява рискът от аварии в случаи, че гнездата пропаднат върху жиците. С монтираните в рамките на последната година платформи общият им брой възлиза на 1890 броя.

В тази си своя дейност EVN България Електроразпределение сътрудничи по 5 проекта на неправителствени организации и държавни структури, ползвайки тяхната експертиза по опазване на защитени видове птици. От 2010 до 2015 г. по своя инициатива компанията е обезопасила и 3864 електрически стълба чрез инсталиране на изолатори и други технически средства. Тези 3864 обезопасени електрически стълба се равняват на 386 км безопасна за птиците електрическа инфраструктура. През 2015 г. компанията беше отличена от Българска Фондация Биоразнообразие за „Бизнес, подкрепящ биоразнообразието в България“.

EVN България Електроразпределение е и първата българска енергийна инфраструктурна компания, която разработи и реализира проект по програма LIFE на Европейската комисия в партньорство с Българското дружество по защита на птиците (БДЗП) за опазване на защитения вид царски орел в ключови за него местообитания.

About the Author :