EVN България публикува на интернет страницата си девет стандартизирани товарови профили за клиенти без електромери за почасово измерване

evnНа 29.02.2016 г., спазвайки изискванията на КЕВР, EVN България Електроразпределение публикува на интернет страницата си деветте стандартизирани товаровипрофилa (СТП), които компанията разработи за клиенти, чиито електромери към момента не позволяват почасово измерване на електроенергията.

Профилите са:

  • три за битови клиенти,
  • пет за стопански клиенти,
  • един за улично осветление. 

Стандартизираният товаров профил отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен). Основен фактор при разработване на профилите за битови клиенти е начинът на отопление, тъй като той играе основна роля при потреблението. На тази база трите стандартизирани товарови профили за битови клиенти на EVN България Електроразпределение са:

  • общ профил
  • профил за клиент с отопление на електричество
  • профил за клиент с централизирано отопление, на  газ или алтернативно отопление. 

За стопански клиенти профилите варират основно според специфичния интензитет на потребление през денонощието, в зависимост най-често от производствения цикъл.

СТП дават възможност на битови и небитови клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, сами да избират доставчика си на електрическа енергия на свободния пазар. Причисляването на СТП към определен обект на клиент се осъществява от съответното разпределителното дружество на база характера на потребление на обекта.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР стандартизираните товарови профили се публикуват на интернет страницата на съответния оператор не по-късно от един месец преди въвеждането им.

 

 

About the Author :