EVN България Електроразпределение приключи техническите дейности по първия обект на проекта “Живот за царския орел”

EVN_Harmanli1EVN България Електроразпределение приключи техническите дейности от първия обект етап на проекта “Живот за царския орел” (Life forsafegrid), финансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е опазване популацията на застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

Първият обект от проекта беше изпълнен на територията на община Харманли и включва изградена близо 45 км. от т. нар. ПАС система по въздушния 20-киловолтов електропровод „България“. ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. Тя представлява нови изолирани проводници по дължината на електропровода. По този начин изцяло се премахва рискът от токови удари, причинени от едновременен контакт на птици с проводници под напрежение и заземени части на поддържащите стълбове.  С въвеждането на ПАС системата значително намалява и риска от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване.

EVN_Harmanli2Обектът включваше монтаж на 10 броя от т. нар. “кацалки“ за птиципо въздушния електропровод. Teсе монтират за пръв път в България. Чрез всяка “кацалкa” се осигурява по-високо място за кацане за птиците и така те могат да кацат на безопасно разстояние от електрическия стълб, което ги предпазва от тоководещите елементи. По проекта бяха монтирани също и 255 дистанционера, които предпазват крилете на птиците.

Първият етап на проекта беше реализиран за периода април – септември 2015 г. Общата стойност на инвестицията по него е 388 000 лева. 

EVN_trafopostВ момента продължава извършването на техническите дейности по втория обект на проекта – в района на общини Тополовград и Елхово. Той предвижда кабелиране (вкарване под земята) на въздушни електропроводи с обща дължина 40 км. Планираният срок за приключване на дейностите по този етап е 2017г.

Общата стойност на проекта “Живот за царския орел” (Life forsafegrid) е близо 4 млн. евро, като дейностите се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.

EVN България Електроразпределение е първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).Царският орел е защитен вид включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). В България са регистрирани общо 26 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар и Западна Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.

About the Author :