По-малко приходи от нощувки

През ноември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от отдел “Статистически изследвания” – Ямбол. Броят на стаите в тях е 330, а на леглата – 587. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 11.8%, а леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 2 041, или с 43.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през ноември 2020 г. в област Ямбол е Румъния – 37.5%, следват Австрия – 14.4% и Финландия – 11.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2020 г. намаляват с 44.6% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 826. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 137, а пренощувалите българи – 689. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.3 нощувки, а българските – средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. е 11.6% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 8.8 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. в областта достигат 92 354 лв., или с 39.8% по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите както от български граждани – с 47.9%, така и от чужди граждани – с 21.9% (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply