Народопсихология на деня

През 1898 година Т. Василев пише: ”Нужниците в околософийските села са голяма рядкост. Изпражняват се повечето пъти около жилищата си на отворено място… От друга страна, гладните свине, щом надушат такова нещо, изведнъж заобикалят човека и се доближават до него толкова близо и тъй нахално, като че човек има да им дължи нещо. Оказва се, че селяните имат свинете си наместо нужници.” През 1998 година, нужниците в полските села не бяха рядкост, но често приличаха на наколни жилища, под които щъкаха на воля кокошки. Пернатите, оказва се, вършеха работата на онези свине отпреди сто години…

Любомир Котев

About the Author :

1 Comment to “Народопсихология на деня”
  • Страхил
    November 28, 2020 - Reply

    “Изглеждането на прасетата беше голяма загадка за Швейк. Сутрин, когато австрийцитеотиваха зад бараката, прасетата вече ги очаква пред вратата. Нужникът е нещо непознато вруското село, а хората, които бяха виждали като изглежда, го направиха за греховен и неуместенлукс. Всички ходеха зад къщата, клякаха там, а прасетата сутрин ги съпровождаха, за дасложат поне един път през деня нещо топло в стомасите си, обречени иначе само на трева.Нищо не е в състояние да ги прогони: веднъж Швейк ритна старата голяма свиня,защото се държеше твърде нахално. Тя го ръгна изотзад със студената си зурла, мушна се поднего повторно и го надигна така, че добрият войник падна на четири крака.”

Leave a reply