Ямболски младежки информационен център проведе обучителен семинар

Дейностите по проект „Заедно можем повече”  през лятото на тази година  продължиха в хотелски комплекс „Роза” в град Черноморец, област Бургас, където  от 19 септември до 21 септември 2020 г. Сдружение ”Ямболски младежки информационен център”- град Ямбол проведе обучителен семинар за млади хора.

Проект ”Заедно можем повече” се осъществява по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места” с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.        

Двадесет младежи и девойки на възраст до 29 г. от общините Елхово, Тунджа и Стралджа обсъдиха темите ”Стратегическо планиране”, ”Ефективна комуникация”, с лектор Димитринка Димитрова. Тя запозна младежите и представи нови идеи за работа при стратегическото планиране и комуникацията между младите хора и местната администрация, запознаха се с възможностите за планиране на стратегии и планове и реализация, направиха предложения за подобряване на градската средата и активно им участие в обществения живот. Акцент на семинара беше стратегическото планиране, ефективна комуникация, организиране на срещи, събрания и различни прояви. Младите хора се научиха да подготвят план, стратегически документи да пишат проекти и идеи. Дискутираха как да мотивират своите приятели, за да се включат в организацията на инициативи и изпълнението на проекти.

Обсъдени бяха предизвикателствата и перспективите за активно включване на младите хора от общините в програми, финансиращи обучение и заетост на младежи, както и ролята на ЯМИЦ за тяхна подкрепа.

Чрез решаването на конкретни казуси и работа по групи участниците в семинара научиха повече за работата в екип, за  генериране на идеи, за ефективна организация на проявите в тях.

Освен занимания, тренинги и обучителни игри младежите и девойките имаха време за разходки и море.

Калоян Калиманов – ръководител проект

Сдружение”ЯМИЦ” –Ямбол

About the Author :