Сигнал на Иван Кърцъков за общественото обсъждане на заем в община Ямбол

До главния държавен здравен инспектор

д-р Ангел Кунчев

До НОЩ

д-р Венцислав Мутафчийски

 До директора на

РЗИ Ямбол

д-р Лиляна Генчева

 Копие:

До кмета на община Ямбол

г-н Валентин Ревански

До националните медии

 

 СИГНАЛ

за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

Относно: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАЕМ ЗА 15% САМОУЧАСТИЕ ПО ЕВРОПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ на 28.08.2020г. петък от 17.00 часа в стая 107 на община Ямбол

Уважаеми г-н  Кунчев,

Уважаеми г-н  Мутафчийски,

Уважаема г-жо  Генчева,

Уважаеми г-н  Ревански,

Уважаеми дами и господа от медиите,

На 28.08.2020г кмета на община Ямбол е насрочил провеждането на публично обсъждане на поемане на общински дълг от 17.00 часа в залата на Общински съвет Ямбол. Всеизвестно е, че от началото на пандемията въпросната зала е „изоставена“ от общинските съветници и те заедно с кмета и заместниците му си провеждат заседанията в голямата зала на община Ямбол, но незнайно поради какви причини кмета на община Ямбол е решил и е насрочил въпросното публично обсъждане точно в нея като единственото превантивно изискване е носенето на маски?! Залата е малка с размери на класна стая в училищата(за 37 общ.съветници).

Обръщам се с тревога към вас, че струпването на много граждани на закрито в нея ще създаде условия за заразяване на невинни хора и е в разрез със заповедите на министъра на здравеопазването с цел овладяване на пандемичната обстановка и мерки за превенция на населението! Още повече, че въпросната „зала“ е с климатик за охлаждане, което означава че въздуха, който ще дишаме ще е силно оборотен – т.е. вероятността от заразяване при наличие на положителен на Ковид 19 гражданин става многократно по-голяма!!!

Въпроса ми към вас е: Явява ли се предстоящето публично обсъждане на заема във въпросната зала нарушение на  заповедите на министъра на здравеопазването?

Приложение: линк към поканата за публично обсъждане – https://yambol.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/4600  
                                                                                  

С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

Leave a reply