Позиция на община Ямбол във връзка с публикация в “Делник” за конкурса за директори на детски градини

  До Редакцията

на delink.net

                                                                   Уважаеми дами и господа журналисти,

Във връзка с Ваша публикация на анонимно писмо, в което има коментар относно конкурса за директор на Детска градина „Свобода“, отговаряме следното:

Достойно e авторът или авторите на писмото да изразят гражданската си позиция НЕ анонимно, използвайки електронна поща, съответно с име и адрес – Nedovolen Nedovolnov ([email protected]), а с имената си.

Най-важното за един конкурс е да бъде избран кандидат, който може да поеме отговорност и да се справи с работата във времето, през което заема тази длъжност. Да изпълнява отговорностите си стриктно, както по отношение на педагогическите си задължения, така и да управлява разумно, без да злоупотребява с бюджета, който е гласуван да изразходва.

Критики и обвинения към един кандидат, както и към този, който го е подбрал, могат да бъдат реални и обосновани, след като този човек е работил поне няколко месеца на този пост. Всичко останало са безпочвени обвинения.

Община Ямбол е организирала и провела конкурсната процедура съгласно всички законови изисквания. Спазени са изискванията на Кодекса на труда – в състава на комисията да са включени пряк ръководител – ресорен заместник-кмет, юрист и представител на „Човешки ресурси“, както и чл. 217, ал.3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Постигнатият резултат на избрания кандидат  на писмения тест отговаря на условията за допускането ѝ до втория етап. На етап „Събеседване“ кандидатът е показал  по-добри качества от останалите и е класиран единодушно на първо място.

Избраният кандидат има и необходимия педагогически стаж, както и управленски умения и опит, за да се справи със задачата да бъде директор на Детска градина „Свобода“, която беше с огромен преразход, направен от предното ръководство на детската градина в размер на 40 000 лева.

Именно това не трябва да се повтаря. Не само в конкретния случай, а и във всички останали общински дейности. Не е достатъчно само да заемаш даден пост. Освен компетентност, на първо място се изисква служителят да бъде с висок морал, т. е. да не си позволява да злоупотребява с общински средства. В нашия, макар и малък опит, се сблъскахме с хора с висока компетенция, но с нисък морал, което автоматично принизява всички качества на служителя, поради желание за лично облагодетелстване и НЕжелание за изпълнение на служебни задължения.

Сегашното ръководство на Община Ямбол не е отказвало и няма да откаже на никого достъп до информация, заявена по официален път, и стои зад всяко свое решение и действие.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

About the Author :

1 Comment to “Позиция на община Ямбол във връзка с публикация в “Делник” за конкурса за директори на детски градини”
 • Ваня Георгиева
  July 27, 2020 - Reply

  Уважаеми г-н Ревански,
  може би сте открили “детектор на морала “и сега го изпробвате в конкурсите! На фона на цялата пошлост на събитието, Вие публично обиждате останалите участници в липса на морал!
  между другото да питам:
  Вярно ли е ,че Дориан Цонев(вашият управител на р-т “Боровец”), организира безплатно парти, послучай избора на майка му за директор на ДГ”Свобода”?
  мислите ли, че конкурса Ви е проведен лигитимно или е проформа за ваши интереси?!?!
  Жалко за хората които се надяват на честност и почтеност!

Leave a Reply to Ваня Георгиева Cancel reply