“Телеинфоцентър“ иска обявяване на несъстоятелност

Телеинфоцентър“ ООД – концесионер на спирките в община Ямбол, е подало молба за обявяване на несъстоятелност. Дружеството е отстранило нередностите по молбата за откриване на производство по несъстоятелност в едноседмичния срок, даден му от Ямболски окръжен съд и предстои съдът да се произнесе по молбата.

Съдружникът в „Телеинфоцентър“ – „Грийн проджектс консултинг” ООД – София, е подало молбата за откриване на производство по несъстоятелност след решение на Общото събрание на дружеството.

Припомняме, че павилионите по спирките спяха да работят окончателно през април, а близо 50 работнички на павилионите останаха без работа и имат да получават заплати.

Справка в търговския регистър показва, че на 29 април Силвия Баева е заличена като управител на 29 април, но все още продължава да бъде собственик с дял от 22 000 лв. Другият собственик – консултантска фирма от София „Грийн проджектс консултинг” ООД, притежава дял от 198 000 лв.

През 2011 г. фирма „Телеинфоцентър“ е сключила концесионен договор за стопанисване на спирките с община Ямбол за срок от 25 г. Справка в община Ямбол показа, че за 2020 година фирмата е платила първата си вноска, но дължи втората, която е със срок за плащане до края на годината, което на практика означава, че няма просрочени задължения към общината.

Тепърва съдът ще се произнесе по молбата, но работниците имат право да бъдат вписани като кредитори за неполучените си заплати.

About the Author :

Leave a reply