Заключителна пресконференция по проект „Дари надежда”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе заключителна пресконференция по проект „Дари надежда” реализиран в рамките на Програма „Партньори за социална промяна“, финансиран от фондация „Велукс”.
Димитър Андонов, областен координатор на БМЧК – Ямбол представи пред участниците от елекронните и печатни издания постигнатите резултатите от реализирането на проекта в детско отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол. Като положителен резултат се посочи повишения интерес у децата към заниманията, които провеждат доброволците на БМЧК в болницата всяка седмица. Отбелязан бе и факта, че проведените разговори между доброволците и болните децата са довели до намаляване на стреса у децата по време на престоят им в болницата.
Даниела Иванова, координатор на проект „Дари надежда” запозна участниците в пресконференцията с дейностите, които БМЧК реализира в рамките на проекта, а именно: обособяване и оборудване на детски кът за провеждане на занимания с децата в болницата; провеждане на арт ателиета с децата, които са тематични и включват – рисуване върху керамични фигури, оцветяване на картинки и комикси от занимателни книжки, рисунки на любими приказни герои; провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа, адаптирани за възрастта на децата, включващи темите – стрес, емоции и взаимоотношения; организиране на работни срещи на екипа, работещ по проекта и др.
Г. Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК – Ямбол, изказа благодарност за доброто партньорство на ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол и подкрепата на медиите, които отразяваха реализираните дейностите по проекта.
Специалист: Г. Георгиева

About the Author :