88 % от продължително бзработните в Ямболско са със Споразумения за интеграция в заетост

caritas_refugees_3-voenna_rampa_ivelina_berova-32_small-600x427В началото на месец юни в Дирекциите на Бюрата по труда от Бургаския регион стартира процесът по сключване на Споразуменията за интеграция в заетост с продължително безработни лица. Споразуменията се сключват с всички продължително безработни лица, като приоритет е групата на лицата, с продължителност на регистрацията в ДБТ от 12 до 18 месеца. До 30.06.2018 г. за Ямболска област са сключени Споразуменията за интеграция в заетост с 88 % от регистрираните продължително безработни лица.

Подписването на споразумения между Бюрата по труда и продължително безработните лица предполага предприемане на целенасочени и активни действия и от двете страни за преодоляване на проблемите, препятстващи търсенето и започването на работа. Целта и очакваният резултат е извеждане от състояние на продължителна безработица.

С подписването на споразуменията продължително безработното лице лично се ангажира да бъде активна страна и да изпълнява поставените му задачи и дейности за преодоляване на проблемите, които му пречат да започне работа. Трудовият посредник се ангажира, в съответствие с установените конкретни проблеми, идентифицирани чрез инструментите на трудовото посредничество (консултантски разговор, портрет, диагностика и анализ на личното положение – пречките и възможностите на ПБЛ), да предложи практически, осъществими мерки в относително кратки срокове.

Всичко това се прави, защото намирането на работа и след това задържането на съответната позиция е най-трудно при хората, които са останали без работа за повече от година.

Причините са най-различни – от липса на образование до загубване на трудови навици, сериозни здравословни проблеми, отдалеченост от големи населени места, липса на подходящ транспорт.

 

 

 

About the Author :