Наетите лица в Ямболска област намаляват

768x432По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на март 2019 г. наетите лица намаляват с 2.0%, а в сравнение със същия период на предходната година с 11.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. в обществения сектор са 6.7 хил., а в частния – 21.2 хиляди. Спрямо края на март 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.5%, а в частния сектор – с 2.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.9%, а в частния сектор – с 13.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2019 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.7%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.9% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 9.6%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2019 г. е 963 лв., за май – 980 лв., и за юни – 964 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата е 969 лв., като спрямо първото тримесечие на 2019 г. нараства с 4.2% и е с 291 лв. по-ниска от същия показател за страната.

32332В обществения сектор получават средно 1 096 лв., а в частния – 927 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г., област Ямбол е на 18-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 729 лв., София – 1 197 лв. и Враца – 1 183 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 809 лв., Видин – 819 лв. и Кюстендил – 878 лева.

About the Author :

1 Comment to “Наетите лица в Ямболска област намаляват”
  • 1873
    August 16, 2019 - Reply

    По традиция,медията ви слага негативното в заглавията. Увеличението на заплатите е по-важно,но го писахте не в заглавието,а в статията на втори план. Знам,че трябва да се пише всичко,но намалението на работещите трябва да е на второ място. Защото ,с увеличение на заплатите ,логично се увеличават и работещите. Така унищожавате вярата на хората на ЯМБОЛ,в утрешния ден и се вижда,че медията ви не милее за нашия град. Ако обичате и милеете за родния ни град ,променете подхода си. Не вливайте негативи в психиката на съгражданите ни. С тези статии имате участие във все още ,намаляващото население .

Leave a reply