Дискусия “Активността на младите при вземание на решения”

IMG_20190812_120434Сдружение Ямболски младежки информационен центърград Ямбол проведе на 12 август 2019 дискусия на тема „Активност на младите при вземане на решениявъв връзка с Международния ден на младежта – 12 август.

Историята на празника започва преди близо 17 години. На 13 декември 1999 година с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната конференция на министрите отговорни за младежта, състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998 г. 12 август да бъде обявен за международен ден на младежта. Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г.

IMG_20190812_120922Проявите на този ден са израз на младежката енергия, въображение и признаване на ключовата роля на младите хора на техния принос за укрепване на мира и развитието.

Въведение в темата беше представяна по интересен начин от експерта на проекта г-жа Димитринка Димитрова за активността на младите хора от областта акцент в дискусията бе как младите хора от областта да станат по активни граждани в своите населени места в които живеят и да отстояват гражданската си позиция по наболели проблеми.

По темата бяха изказани интересни становища, бе споделен успешен опит и бяха зададени въпроси към бъдещи проекти, които престоят.

Ръководителят на проекта Калоян Калиманов направи малко ретроспекция как е иницииран този ден и отправи поздравление към всички млади хора от областта.

Инициативата е по проект ”Равен шанс”, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

IMG_20190812_120554 IMG_20190812_122351

 

Калоян Калиманов – Ръководител проект

Сдружение ЯМИЦ – град Ямбол

About the Author :

Leave a reply