8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец

28748_5619_1304840066За първи път 8 май е отбелязан като Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец през 1953 година. Тогава се навършват 125 години от рождението на Анри Дюнан – идеолога и създателя на Международното червенокръстко движение.

Над 150 години неговите идеи печелят все повече привърженици. Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец вече наброяват189. Няма друга кауза, която по такъв безспорен и категоричен начин да обединява хора с различни профсии и образование, с различна расова, национална, политическа и религиозна принадлежност. 250 милиона са червенокръстците в целия свят – една огромна армия в служба на хуманността, милосърдието и солидарността.

От много години на 8 май се придава по-универсално значение, подкрепят се индивидуални инициативи и обществени кампании не само за ролята и значението на националните червенокръстки дружества, но и за принадлежността на всяко от тях към световното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

8 май е повод за много национални червенокръстки дружества да представят своите дейности и да наблегнат върху своята интернационална принадлежност като членове на голямото семейство – международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) предложиха тази година девизът за отбелязването на червенокръсткия празник да бъде посветен на личностия принос на червенокръстците в осъществяването на многобройните каузи на Движението.

 

Българският Червен кръст се присъедини към идеята тази година  8 май  да бъде отбелязан с девиза

 

“Моята червенокръстка история”

 

               Девизът дава възможност да се откроят заслугите и приносът на отделните личности в националната организация (служители, доброволци, дарители, партньори, бенефициенти) в различни направления на дейността на БЧК като се стимулират да споделят своите лични истории за Червения кръст с различни обществени групи и представят не само глобалната идея на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец за облекчаване на човешките страдания, но и своето конкретно участие за подкрепа и помощ на уязвими групи и за защита на тяхното достойнство.

Мотото насърчава диалога между поколенията в рамките на националното дружество за консолидация между младите и по-възрастните доброволци и служители и повишава тяхната удовлетвореност от работата за различни каузи на Червения кръст.

 

Проявите и инициативите, свързани със Световния ден, винаги се използват като мобилизиращ фактор за включване на общности и личности в подкрепа на многообразната дейност на БЧК и набиране на нови    доброволци.

Нашето общество знае много добре какво прави Българският Червен кръст. Нищо не бихме могли да осъществим без онази мощна обществена подкрепа и съпричастност, които получаваме всеки ден. Със стотици проекти и програми Българският Червен кръст, подкрепян от хиляди съмишленици и дарители, от верни партньори, решително се изправя срещу бедността, мизерията и глада, срещу опасни и социалнозначими болести, срещу разрушителната стихия на бедствията, срещу тежките форми на детски труд, трафика на хора, незачитането на човешкото достойнство, нетолерантността и дискриминацията… Българският Червен кръст мотивира много хора да станат безвъзмездни кръводарители и обучава стотици хиляди по първа долекарска помощ. Всяка година огромен брой хора, семейства, социални и здравни заведения получават материална подкрепа от БЧК.

С огромна топлота и грижа червенокръстците посрещнаха бежанците от Сирия и в последните месеци не ги оставиха сами, а бяха всеки ден сред тях, оказвайки им всестранна подкрепа.

Трудно е да говорим за празник, когато живеем със страданието на хората. И все пак, червенокръстците на 8 май празнуват.  В празничния ден ще чуем многобройните истории на хората от Червения кръст, за да разберем колко заразителен е техният пример.

Българският Червен кръст е национално дружество с утвърдена политика и дългогодишни традиции в привличането, мотивирането, обучението и насърчаването на хиляди хора да работят за каузите на организацията.

Българският Червен кръст работи по няколко десетки програми и проекти, като подпомага най-уязвимите групи в обществото. Нашата организация е на 135 години и в своята дългогодишна история винаги е получавала мощна подкрепа и висока оценка на всичко, което прави за хуманизиране на  обществото у нас, за утвърждаването на висока нравственост и приемането на хуманитарните принципи и норми. Всичко това Българският Червен кръст осъществява с всеотдайната работа и усилията на хилядите свои членове, активисти, доброволци, симпатизанти и дарители.

About the Author :