Повече построени сгради в региона

233232Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 г. е 10, а новопостроените жилища в тях са 23, съобщават от статистиката. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 4 повече, или с 66.7%, докато жилищата в тях намаляват с 9, или с 28.1%.

565656Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 239 жилища, и Бургас – 68 сгради с 543 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 2 052 кв. м, или с 34.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 47.0% и достига 1 282 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 97.3 кв. м през третото тримесечие на 2017 г. на 89.2 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

About the Author :

Leave a reply