66 малолетни и непълнолетни са извършили престъпления през миналата година в област Ямбол

12d263e941274e05b38e4e042ce06466169 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в Детска педагогическа стая в област Ямбол през миналата година, сочи информация на Териториално статистическо бюро-Ямбол. От тях 33-ма за пръв път са заведени на отчет.

За извършени противообществени прояви 126 малолетни и непълнолетни са преминали през Детска педагогическа стая през 2016 г., като най-честото провинение е бягство от дома – 28,6%. За употреба на психоактивни вещества са 15,1%, за повреждане на собственост – 7,7%, за прояви на насилие или агресия – 4%.

Малолетните и непълнолетните, извършили престъпления през миналата година в областта, са 66.  Най-често това са кражби – при 77,3% от престъпленията. Най-висок е делът на взломните кражби и кражби от магазини.

От другата страна на барикадата са пострадалите от престъпления. Жертви на престъпността през 2016 г. в област Ямбол са 16 деца, като 6 от тях са момичета. Най-много са пострадали от кражба на имущество – 8 лица, т.е. 44,4%, от блудство са пострадали 2 лица, от отвличане с цел предоставяне на развратни действия – 2 лица.

През 2016 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 272 възпитателни дела, от които 149 (54.8%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през  годината е 131, като от тях в срок до един месец са решени 44 дела, или 33.6%. Най-често е налагана най-леката възпитателна мярка „предупреждение“ – в 97 случая, т.е. 53,6%. На следващо място по честота се нарежда мярката „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 31 случая, т.е. 17,1%.

About the Author :

Leave a reply