Граждани настояват за проверка на фирми, свързани с ямболския кмет

До Президента

на Република България

г-н Румен Радев

До Министър–председателя

на Република България

г-н Бойко Борисов

   До Главния прокурор на

 Република България

г-н Сотир Цацаров

До Ръководителя на

     специализираната прокуратура

                                 г-н Иван Гешев

                                                                                До Комисията за противодействието на

корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото

имущество – гр. София

                                                                                г-н Пламен Димитров

До Министъра на финансите

г-н Владислав Горанов

До Изпълнителния

Директор на НАП

г-жа Галя Димитрова

До Народно събрание на РБ:

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ;

КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА,

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

До националните медии

До ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37           

            Относно:    Финансово и имотно замогване  на бившите фирми собственост на кмета и на фирмите на бившите му работници чрез „Коледни“, „Новогодишни“ и други „подаръци“ към тях от фирмите „Подизпълнители“??? на Строително монтажни работи (СМР) на обекти по Оперативните програми на Европейския съюз и не само!

            Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Димитров,

            Уважаеми г-н Горанов,

            Уважаема г-жо Димитрова,

            Уважаеми дами и господа членове на Комисии към НС на РБ,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

В общественото пространство върви информация за фирма Подизпълнител на СМР по един от реализираните обекти по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР 2007-2014) в гр.Ямбол! При  подобна ситуация след непрофесионален поглед става пределно ясно, как въпросната фирма  Подизпълнител на СМР „от благодарност“ или за нещо друго се е ОТЧИТАЛА  – ПРИ ФИРМИТЕ БИВША СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА И НАСТОЯЩИТЕ ФИРМИ НА НЕГОВИТЕ БИВШИ  РАБОТНИЦИ – ДОПУСТИМО СЪЗДАДЕНИ ТОЧНО С ТАЗИ ЦЕЛ, СЛЕД КАТО ТОЙ СТАНА КМЕТ?!

Реализираната схема на „благодарност“ от фирмата Подизпълнител на СМР е следната :

  1. В  края на финансовата 2014 г. (месец Декември) ОТ  ФИРМИТЕ –  БИВША СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА И НАСТОЯЩИТЕ ФИРМИ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ към  фирмата Подизпълнител на СМР потичат реки от фактури за странни  услуги и какво ли още не – ВСИЧКИ САМО НА КРЪГЛИ СТОЙНОСТИ!!!
  2. В края на финансовата 2015 г. (месец Декември) ОТНОВО ОТ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ към  фирмата Подизпълнител на СМР потичат нови  реки от фактури пак за странни  услуги и какво ли още не  И ОТНОВО само  НА КРЪГЛИ СТОЙНОСТИ!!!  Впечатляващото  и в двата случая е, че има дни, в които фирмата Подизпълнител на СМР  е  „получавала  еднакви услуги“ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В ЕДИН И СЪЩИ ДЕН ЗА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО, НО НА РАЗЛИЧНИ СТОЙНОСТИ  ВСЕ ОТ ЕДНА И СЪЩА ФИРМА (ОБИКНОВЕНО – ФИРМАТА- БИВША СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА)!!!  ВИДЯЛО ИМ СЕ Е МАЛКО  –  И НА СЛЕДВАЩИЯ  КАЛЕНДАРЕН ДЕН – ПАК НЯКОЛКО НОВИ  ФАКТУРИ И ПАК ЗА УСЛУГИ И АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОТНОВО КЪМ фирмата Подизпълнител на СМР!!!

Ето и ИЛЮСТРАЦИЯ НА ФАКТИТЕ за въпросната фирма Подизпълнител за посочените  два месеца – Декември 2014г. и 2015 г:

444за периода от 10.12.2014 – 29.12.2014 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ СУМАРНО ТОЧНО С 50 000.00 ЛВ БЕЗ ДДС КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ!!! НИТО СТОТИНКА ПОВЕЧЕ НИТО ПО МАЛКО!!!

за периода от 08.12.2015 – 30.12.2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ СУМАРНО ТОЧНО СЪС 121 000.00 ЛВ БЕЗ ДДС КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ!!! НИТО СТОТИНКА ПОВЕЧЕ НИТО ПО-МАЛКО!!! Тук обаче има и една подробност – на дата 29.12.2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ ПО  ПЕТ БРОЯ ФАКТУРИ ВСЕ ОТ ЕДНА И СЪЩА ДАТА ЗА 70 400 ЛВ БЕЗ ДДС САМО КЪМ БИВШАТА ФИРМА НА КМЕТА И ПОНЕЖЕ ИМ СЕ Е ВИДЯЛО МАЛКО НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН 30.12.2015 г. СЕ Е ДООТЧЕЛА С ОЩЕ ТРИ БРОЯ ФАКТУРИ ТОЗИ ПЪТ ЗА 21 100 ЛВ БЕЗ ДДС И ПАК САМО КЪМ БИВШАТА ФИРМА НА КМЕТА!!! ИЛИ ОБЩО ЗА ДВАТА ДНИ – 29 и 30 ДЕКЕМВРИ 2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се е „ОТЧЕЛА“ СУМАРНО ТОЧНО С 91 500.00 ЛВ БЕЗ ДДС САМО КЪМ БИВШАТА ФИРМА НА КМЕТА!!!

333

ПРИКЛЮЧВАЙКИ  ДВЕТЕ ОТЧЕТНИ ГОДИНИ – 2014г. и 2015 г.  фирмата Подизпълнител на СМР се  „ОТЧЕЛА“ със СТРАННИ РАЗХОДИ ТОЧНО СЪС 171 000 ЛВ БЕЗ ДДС КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ собственост НА КМЕТА И НА НАСТОЯЩИТЕ ФИРМИ НА НЕГОВИТЕ БИВШИ РАБОТНИЦИ!!!

            ПОСЛЕДНИТЕ ФИРМИ СА „ОТЧЕЛИ СТРАННИ ПРИХОДИ“?!

Естествен е въпросът  –  КАКВО СА ПРАВИЛИ ДРУГИТЕ ФИРМИ Изпълнители и Подизпълнители на СМР по Обществени поръчки и договори с общината и как са се „представили“ ТЕ по Коледа и Нова година КЪМ БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА И ФИРМИТЕ НА НЕГОВИТЕ БИВШИ РАБОТНИЦИ??? КАКЪВ Е СУМИРАНИЯТ „ПОДАРЪК НА ДЯДО КОЛЕДА ВСЯКА НОВА ГОДИНА“ ОТ 2008 г. НАСАМ ЗА ТЕЗИ ФИРМИ??? ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ТОВА, ЧЕ в регистрираните финансови ОТЧЕТИ публикувани в Търговския регистър, декларираният ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА е относим  САМО за  ЕДИН нает ИЛИ ДВАМА наети  РАБОТНИЦИ!!!, т. е. САМО УПРАВИТЕЛИТЕ ИМ?! НО ТЕЗИ УПРАВИТЕЛИ СА СЪЩО И УПРАВИТЕЛИ НЕ В ЕДНА И ДВЕ ФИРМИ, НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА РАБОТЯТ И В ДРУГАТА ФИРМА – БИВШАТА ФИРМА-СОБСТВЕНОСТ НА КМЕТА?!  При тази “ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА“ и СЪДЕЙКИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОЛЕДА – Изключителна ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДА?!

Наред с всичко казано до тук  фирмата Подизпълнител на СМР е реализирала много сериозно строителство чрез една фирма – за около 630 000 лв?! (И други фирми са строили на фирмата Подизпълнител през този период!) Доста смущаващо сериозна инвестиция за малка фирма Подизпълнител на СМР??? И това е СМР за собствени нужди? (ОСВЕН АКО ТОВА НЕ Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНО И НЕ СЕ ОТКЛОНЯВА ДДС?!)

22

Същата  фирма Подизпълнител на СМР е сключила  и договор за СМР с община Ямбол, но този договор и до днес не се открива никъде на интернет страницата на община Ямбол, въпреки задължението на последната  по Закона за обществените поръчки (ЗОП) всички сключени договори да са налични на интернет страницата ѝ (такъв случай в момента са липсата на договора за СМР на Градинския мост и на поръчката за „Почистване на бетонираното корито на реката“ и не само)?! Общо изплатените суми възлизат на около 56 000 лв. без ДДС или около 67 000 лв. с ДДС, толкова колкото са гласувани в Общински съвет Ямбол за един паметник – произведение на  виден ямболски културен деец!!! Въпросът тук е – кой и как под сурдинка „разпарчетоса“ поръчката, за да се даде на точно определената фирма в нарушение на ЗОП и то в края на годината и кой  помогна за това? Повдигаме въпроса и за това, че до скоро същия паметник стоеше незавършен и без облицовка от камък в действителност, но за разлика от това е отчетен счетоводно като завършен още в края на 2015?! Съдейки по фактурите – стойността на СМР за един фундамент от няколко кубични метра армиран бетон  (видимо около 3-4 м3) НЕ МОЖЕ И НЯМА КАК да е  46 000 лв без ДДС?!

11            КОЛКО Е „БИВША“ БИВШАТА ФИРМА – собственост  НА КМЕТА?

Справка в Търговския регистър показва следната  документална ситуация – от момента на встъпването на кмета  в длъжност, бившата му фирма вече не е негова, но години и години след това тя остава с  регистриран адрес – адреса на семейното му жилище, където си е била и първоначалната регистрация  преди това!!! В това семейно жилище няма достъп нито един от новите собственици на бившата фирма- собственост на кмета!!! А фирмата „работи“, не спира – дори много по-добре от преди кмета да я продаде, както сочат данните в Търговския регистър.

На името на тази бивша фирма-собственост  на кмета – преди да стане кмет, бе закупен на лизинг автомобил Опел Зафира с ДК № СН 1054 …, който в последствие, след изтичане на лизинговия срок, вече е с нов ДК № У 3054 … Нищо лошо, само че този автомобил се управляваше ден и нощ през всичките тези години само и единствено от кмета и само и единствено за неговите лични и на семейството му нужди!!! Без почивен ден- нито събота, нито неделя!!! Няма зиме, няма лете!!! И това до преди година две, когато кмета си купи собствен автомобил и  колата Опел Зафира най насетне отиде там, където СА ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИТЕ и където по закон  е мястото ѝ – във фирмата!

ПОЧТИ 10 ГОДИНИ КМЕТЪТ НЕ СЕ СПИРА ДА ТВЪРДИ, ЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С БИВШИТЕ СИ СОБСТВЕНИ ФИРМИ?!

            А ДАЛИ Е ТАКА, НАДЯВАМЕ СЕ ВИЕ ДА НИ ОТГОВОРИТЕ СЛЕД ПРОВЕРКАТА, КОЯТО РАЗЧИТАМЕ, ЧЕ ЩЕ НАПРАВИТЕ И ТО В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ!

Много интересно се оказва „Финансовото израстване и замогване“ на същите тези фирми и влизането им в „Голямата игра“?!

На всички граждани на общината прави впечатление израстването на бившите фирми на кмета и на фирмите на неговите бивши работници.  Веднага след като той стана кмет през ноември 2007г. въпросните фирми рязко вдигнаха оборотите си – справка Търговския регистър. Веднага след като той стана кмет няколко от работниците му (служителите на тези фирми – настоящи и бивши такива)  регистрираха  фирми и са налице документално междуфирмени услуги – пак свят да ти се завие! ДДС ли се крие от данъчните органи и държавата? Много лесно може да се провери кои са те и какви са ги вършили. Един от работниците му – стъпка по стъпка – стана едноличен собственик на бившата му фирма, като преди това такъв беше брата на кмета. След всеки по-крупен договор (разбирайте над 100 000 лв) сключен между общината, представлявана от кмета, и фирма изпълнител тръгваха различни фактури за услуги между фирмата Изпълнител по договора с общината и ред междинни фирми с дейности и квалификация на работниците си далеч от предмета на услугите (например не е нормално фармацефт да извършва услуги с транспортна и подемна механизация – нали?), за да се избегне прякото фактуриране – докато накрая се стигне до въпросните  фирми – бивша собственост на кмета и настоящите фирми на бившите му служители.

            Луда въртележка докато се стигне до „КРАЙНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ” на парите!!!

И ТАКА КОРУПЦИЯ НЯМА???

САМО ЧЕ ЕДНИ ПАРИ, СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ,  СЕ ВРЪЩАТ ВЪВ ФИРМИТЕ –  „БИВША СОБСТВЕНОСТ” НА КМЕТА??? И ВСЕ ТАМ! НИТО ВЕДНЪЖ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ!

МОЛИМ И НАСТОЯВАМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ОТ ВАША СТРАНА ТОВА ДА БЪДЕ ПРОВЕРЕНО!

Договор за Общ устройствен план на община Ямбол;

Договор за проектиране на депото;

Договор за обследване конструкцията на зала Диана;

Договори за СМР на Водния цикъл – ВиК в кв. Каргон и за СМР на Пречиствателната станция за отпадни води и за Надзор в строителството на Водния цикъл и ПСОВ, за консултантски услуги по същия – тук почти всички материали и инертни материали  за СМР „минават” през една и съща фирма към основните строители по договор и към Подизпълнителите??? А кариери за инертни материали до Ямбол – бол?! Явно им трябва „ПОСРЕДНИК“?! Договоритеса за 93 милиона лева!!!;

Договор за СМР на депото за отпадъци и за Надзор в строителството на същия, за консултантски услуги по същия – за 32 милиона лева!;

Договор за СМР на Центъра на Ямбол и Надзор в строителството на същия – Договорът е за 6 милиона лева!!!;

Договор за СМР на Безистена и Националния резерват Кабиле и за Надзор в строителството на същите – Договорът е за 5 милиона лева!!!;

Договор за проектиране и поддръжка на уличната мрежа на Ямбол – договорът е за 10 милиона лева!;

Договор за програмни продукти за Административно обслужване на общината (може да са няколко) включително по ОПАК – Оперативна програма административен капацитет;

Договор за Оператор – подръжка на депото от 2008 г. до сега, като стойността на  Договорът е за няколко милиона лева  за всяка година!!!;

Договор за почистване на улиците и озеленяване на обществените територии през годините – тук всяка година се харчат по няколко милиона лева!;

Договор за предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на отпадъци на община Ямбол – количеството е хиляди тонове!;

Договор за Доставка на хранителни продукти за Детска млечна кухня и Детските градини, ясли и други обществени структури;

Договор за доставка на всякакви материали, включително строителни за общинското предприятие „Комунални дейности”и др. второстепенни разпоредители;

Договор за изграждане(внедряване) на ГИС – Географска информационна система на община Ямбол;

Договор за СМР по енергийна ефективност на детски градини и училища в Ямбол – провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол, Договорът е за 5 милиона лева;

Договор за СМР на защитени жилища и ЦНСТ (Центрове за настаняване от семеен тип), Договорът е за около 2 милиона лева!!!;

Договор за охрана на общинските обекти;

Договор за избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол – в подкрепа за следващия програмен период”;

Договор за СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, Договорът е за около 2 милиона лева за всяка година!!!;

Договор за ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ – В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД;

Договор за Изграждане на открити площадки за игра на територията на Община Ямбол;

Договор за Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране;

Договор за доставка на компютри, компютърна техника и др.периферни устройства;

Договор за доставка на счетоводен софтуер за общината – Тук общината работи с програмен продукт, на който официален  дистрибутор е фирмата – бивша собственост на кмета;

Договор за Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци- Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа”;

Договор за Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол – в подкрепа за следващия програмен период”;

Договор за СМР на социалния дом (бивше училище „Страшимир Кринчев”), Договорът е за 5 милиона лева!!!;

Договор за СМР Градски парк и парк Боровец, Договорът е за 3 милиона лева!!!;

Договор за концесията на автобусните спирки – там дори точно преди да се сключи договорът за концесия със спечелилия, бившия работник НА КМЕТАи настоящ собственик на бившата му фирма, стана съдружник във фирматаконцесионер с 10% дялово участие в размер НА 75 000,00 лв ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА фирма, която до  този момент беше само регистрирана НА ХАРТИЯ КАТО СУБЕКТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР  и нЯМА ОТЧЕТЕН НИТО дори 1 лев оборот и с уставен капитал от 2 000 лв, т. е. 10%=200 лв ?!оТКЪДЕ ЛИ СА ПАРИТЕ, КАК СА ДОБИТИ И ЧИИ ЛИ  СА???  ЗА НАС НЕ Е ЯСНО, НО СЕ НАДЯВАМЕ ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ДА УСТАНОВЯТ! ВЕДНАГА след това КАПИТАЛОВО СЪУЧАСТИЕ НА БИВШИЯ СИ РАБОТНИК, кметът  подписва договора за концесия – защо ли чак тогава и доста време след решението на общинския съвет за потвърждаване на избора на концесионер?!В последствие въпросната фирма добива още 20% от фирмата концесионер – странно този път само за 400 лв – колкото е номинала им?! А сега де?!

ДОГОВОРИ ПО Национална програма за ЕнергиЙна Ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДОГОВОРИ за ЕнергиЙна Ефективност И МОДЕРНИЗИРАНЕ на СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ, …

… и ред други подобни от 2007 г  до сега (2018 г.) голяма част, от които финансирани с Европейски финансови средства!

Договори за земеделски услуги с липсваща зем.-техника и работници–механизатори на фирмите на бившите му служителите (настоящи и бивши такива) и фиктивно наемане на техника за това (всеки един трактор или комбайн или каквато и да е друга техника има максимална производителност!!! Не може да обработи цялата планета – например един трактор ЮМЗ обработва около 1500 дка, но за цяла година с всичките обработки на есенни и пролетни култури задължително – не може само есенни или само пролетни!) от други стопани, които имат и собствена земеделска земя за обработване! Тук са фирми клиенти, на услуга счетоводно обслужване, на бившите фирми на кмета!!!

Една от бившите му фирми закупи „апартамент” с гараж в София в кв.Витоша. Този апартамент уж е апартамент, а май е деклариран като офис? Ако е офис за фирмата как е деклариран? Има ли работници по действащи договори в този офис в гр. София? Има ли договор и замервания от фирма по Трудовата медицина? Извършени ли са всички необходими действия по регистрацията му и ползването му като фирмен офис или НЕ? Има ли отчетени приходи от дейността на офиса или са само се отчитат консумативни разходи – за парно, ток, вода! „Теглен ли е ДДС за „офиса”” и това правомерно ли е или е ДДС измама, като са въведени в заблуда и служители на НАП?

МНОГО БЪРЗО „ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ” НА БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА НАРАСТНА СЛЕД КАТО  СТАНА КМЕТ И ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЛАСТТА?! ЕДИН ОФИС В ЯМБОЛ, ВТОРИ ОФИС В ЯМБОЛ, СГРАДА НА БИВШАТА ПОЩА В ЯМБОЛ – НА ЧЕТИРИ НИВА(ЕТАЖА) СПОРЕД НОТАРИАЛНИЯ АКТ ЗАЕДНО СЪС ЗЕМЯТА ПОД НЕЯ, … , ВЪПРОСНИЯ „ОФИС” В СОФИЯ, ГОВОРИ СЕ ЗА ИМОТИ В БРЮКСЕЛ, В ГЪРЦИЯ, В ИСПАНИЯ, ИМОТ В СТРОЕЖ кв.“БОЯНА“ В СОФИЯ, …, АКЦИИ В АД-та, …, ПАРИ ОТ „ДЕЙНОСТИ” ПО ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА И НЕ САМО, И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ?

Ето и малко по подробна справка за „напазаруваните имоти“ от фирмите и/или от собствениците им по дати на придобиването им:

1.1. На 23.12.2009г. – сграда 134 м2 + втора сграда 196 м2 + трета сграда 159 м2 + четвърта сграда 697 м2 в гр.Ямбол; Общо = 1 186 м2 = 1,2 дка РЗП ???

1.2.На 28.02.2012 – самостоятелен обект в сграда – 150 м2 в гр.Ямбол;

1.3.На 08.01.2013 –  самостоятелен обект в сграда – 120 м2 в гр.Ямбол;

1.4.На 03.09.2013 – УПИ (урегулиран поземлен имот) – 244 м2 в гр.Ямбол;

1.5.На 12.09.2014 – ПИ = 1 756 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;

1.6.На 10.03.2015 – ПИ = 671 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;

1.7.На 13.05.2015 – ПИ = 671 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;

1.8.На 27.10.2015 – ПИ = 1 642 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен; Общо около 5 дка!

1.9.На 12.05.2016 – ПИ (поземлен имот) –  5,006 дка с.Кабиле обл.Ямбол;

1.10.       На 12.05.2016 – ПИ (поземлен имот) –  4,456 дка с.Кабиле обл.Ямбол;

1.11.       На 17.08.2016 – УПИ 2 000 м2 + второ УПИ 1 296 м2 + трето УПИ 2 000 м2 всичките в с.Кабиле с отреждане за жилищно строителство; Общо = 5 396 м2 все за жилищно строителство;

1.12.       На 28.02.2017 – УПИ 219 м2 в гр.Ямбол;

1.13.       На 17.05.2015 – ПИ = 2 499 м2 в с.Жеравна, общ.Котел, обл.Сливен;

1.14.       На 07.09.2017 – ПИ 642 м2 в с.Баня Новозагорско, обл.Сливен

1.15.       На 02.10.2014 – сграда 68 м2 + втора сграда 26 м2 + трета сграда 18 м2 + четвърта сграда 16 м2 в Ямбол;

1.16.       На 02.04.2012 – апартамент 93 м2 + мазе 15 м2 в ЦГЧ (Централна градска част) на гр.Ямбол;

1.17.       На 31.07.2012 – апартамент = 106 м2 + мазе + гараж = 21 м2 в кв.Витоша в гр.СОФИЯ;

1.18.       На 14.06.2016 – два гаража = 41 м2 в кв.Витоша в гр.СОФИЯ;

1.19.       На 30.01.2017 – апартамент = 114 м2 + гараж = 23 м2 + идеални части = 39 м2 в ЦГЧ (Централна градска част) на гр.Ямбол;

ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС ВЪЗНИКВАТ СЪМНЕНИЯ ДАЛИ НЕ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ ЧРЕЗ ОТКЛОНЯВАНЕ НА ДЪЛЖИМО ДДС И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИ ПО НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ (НЕИЗВЪРШЕНИ) УСЛУГИ И СИМУЛАТИВНИ СДЕЛКИ.

ТОВА ЯВНО Е СТАНАЛО НАЧИН НА ПОВЕДЕНИЕ НА БИВШИТЕ ФИРМИ НА КМЕТА (КОИТО ДЕФАКТО СА СЕМЕЙНИ!)И ФИРМИТЕ НА БИВШИТЕ МУ РАБОТНИЦИ, КАКТО И НА ПРИЯТЕЛСКИ ТАКИВА – НА СТАРИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ)!!!.

Жалкото е, че и досега след като бе осъден четири пъти ефективно КМЕТЪТ продължава да е кмет и да УПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ, А ВКС НА ДВА ПЪТИ ВРЪЩА ДЕЛОТО НА АПЕЛАТИВЕН СЪД БУРГАС, КОЕТО Е ПРЕЦЕДЕНТ, И „НЕ СМЕЕ” ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО КАТО ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ – А НАРУШЕНИЕТО, В КОЕТО Е ОБВИНЕН КМЕТЪТ Е просто и ЯСНО като боб чорба И НЕ ПОДЛЕЖИ НА КАКЪВТО И ДА Е КОМЕНТАР – ПОДПИСАЛ Е ДОГОВОР ЗА СМР БЕЗ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПОЧТИ 4,5 МИЛИОНА ЛЕВА И Е НАНЕСЪЛ ЩЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ С ТЕЗИ СИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОЧТИ 2,1 МИЛИОНА ЛЕВА! И до момента двойната съдебната експертиза, която е приета от съда, не е оспорена от кмета?!

 

ЖЕЛАТЕЛНО Е СЪС СИГНАЛА НИ ДА СЕ ЗАЕМЕ ПРОКУРАТУРА ИЗВЪН ОБЩИНАТА И ОБЛАСТТА НИ, ЗАЩОТО ДОСЕГА ВСИЧКО ИЛИ СЕ НЕГЛИЖИРА, ИЛИ СЕ ПОТУЛВА, ИЛИ СМЕ „БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ С КМЕТА, ИЛИ СМЕ ЗАВИСИМИ ОТ КМЕТА, ИЛИ …?! И нека прокуратурата  да не счита повдигнатите въпроси за риторични, а да стигне до отговорите им, защото тя има властта да ги намери за разлика от нас!!! А резултатите от работата ѝ ще са в полза на цялото общество!!!

            Уважаеми г-н Горанов,

            Уважаема г-жо Димитрова,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Димитров,

            Според нас е необходимо и в реда на нещата, за да се успокои обществеността в гр.Ямбол, да се направи пълна ревизия на дейността на фирмите и всички свързани с тях субекти, предмет на сигнала ни, и ако се установи, че  са налице нарушения или измами – да бъдат  санкционирани  според законите, включително и с предприемане на наказателно преследване, ако са извършени такива нарушения!

 

             Разчитаме на обективна и своевременна намеса  от Ваша страна за проверка  на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от евентуално укриване и преправяне на документи!

            Уважаеми г-н Борисов,

         Не веднъж сте афиширали готовността си за справяне с кражбите и корупцията в България!

         Предлагаме Ви факти – умоляваме Ви, докажете, че си струва да Ви вярваме и да спрем безобразията в града ни!!!!              

         Александър Петров

Борислав Пехливанов  

                                            Иван Кърцъков

                                            Каньо Канев

                                            Красимир Стойчев

                                            Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply