Увеличават се въведените в експлоатация жилищни сгради

988798По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 34. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 5 повече, или със 71.4%,  а жилищата в тях намаляват с 2.9% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 58.4%, с тухлена – 33.3%, и с друга – 8.3%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41.2%), следват тези с три стаи (32.4%), а най-нисък е делът на едностайните жилища и на жилищата с шест и повече стаи (по 2.9%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2018 г. е 2 886 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2017 г. се увеличава с 29.1%.

2224Жилищната площ също се увеличава – с 35.3% и достига 2 065 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 63.9 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 84.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

 

About the Author :

Leave a reply