60 хиляди лева за почистване корита на реки отдели община Болярово

Болярово, 29.04.2021 г.

24 490 лв. отдели община Болярово за почистването на река Поповска в регулацията на село Попово. През януари тази година там бяха залети къщи и дворове в резултат на интензивните валежи. Предстои изготвянето на технически проект за извършването на строително монтажни работи, но това ще отнеме време, коментира кметът Христо Христов. Отпуснатите на 28 април с решение на Общинския съвет 24 490 лв. за частично почистване в регулацията на село Попово са постъпилите в общинския бюджет възстановени от РИОСВ – Стара Загора отчисления по Закона за управление на отпадъците вследствие на общинската политика по управлението на отпадъците.

От 10 хиляди на 17 760 лв. бе увеличена с решението на съветниците за промяна в бюджетната рамка и сумата за почистването на река Поповска в чертите на село Воден. На 17 750 лв. се завиши и сумата за почистването на река Селска в регулацията на село Голямо Крушево.

Съветниците приеха и предложението на кмета Христов от общинския бюджет да бъде закупен и кардиограф за филиала на ЦСМП, а стойността е 2400 лв. 

About the Author :

Leave a reply