По-малко приходи от нощувки

577567През месец януари 2018 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 340, а на леглата – 623. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а на леглата в тях намалява с 5.6%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2018 г., е 2.6 хил., или с 14.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2018 г. намаляват със 7.4% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1.1 хиляди. Те са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 196, а пренощувалите българи са 951 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.9 нощувки, а българските – средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 14.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 1.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2018 г. в областта достигат 109.8 хил. лв., или с 21.8% по-малко в сравнение с януари 2017 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 26.3%, така и от чужди граждани – с 12.2%.

About the Author :