565 лева са били нужни на човек през 2013 г.

potr565 лв. на човек и общо 2260 лв. месечно са били необходими на едно 4-членно домакинство в края на 2013 г. за нормален живот. Това показва периодичното изследване за издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.
Оттам отчитат, че на практика има задържане на издръжката, тъй като средногодишно тя е нараснала с едва 1.6%, а спрямо третото тримесечие само с 0.5% и се е движила с около 2 лв. нагоре-надолу през периода.
През петте години на кризата обаче необходимата сума за живот се е увеличила с 22%, или със 101 лв., основно заради ръста на цените на държавно регулираните стоки – електроенергия, топлоенергия, природен газ, които едва през последната година бяха намалени, както и на акцизните стоки-особено на алкохол и цигари.
От КНСБ отчитат, че за 5 години средната заплата се е увеличила с около 23-24%, но ръстът на общия доход на домакинствата, в които влизат и неработещи членове, е два пъти по-малък.
Нужните за физическото оцеляване средства според методиката на синдиката, базирана на цените на 77 стоки и услуги, е 214 лв. на човек и нараства средно годишно с 1.9%. През периода на кризата – от 2008 г. насам, увеличението е с малко над 18%.
Под линията на бедност от 214 лв. живеят 23% от домакинствата в страната, или около 1.66 млн. души.
“Броят им се задържа на почти едно и също ниво, но проблемът е, че и никой не излиза от бедността. Затова КНСБ ще работи за цялостна промяна на законодателството за социално подпомагане, за да станат социалните трансфери по-ефективни”, обеща президентът на синдиката Пламен Димитров.
Според изследването на синдиката кризата сериозно е задълбочила разликата между техните доходи и тези на богатите. При около 4-5 пъти през 2008 г. тя достига до 6.1-6.5 пъти сега. Изследването отчита и някои слаби положителни тенденции.
С доход между 311 лв. и необходимите за нормален живот 565 лв. на човек са 38.5%, или около 2.8 млн. българи. Делът им нараства със 7%, или със 180 000 българи.
Без проблеми с издръжката си пък са 20% от домакинствата, които разполагат с над 565 лв. на човек. Те също са се увеличили с 8.1%, или с около 108 000 души до 1.42 млн. българи.

Източник: в. “СЕГА”

About the Author :