Община Ямбол ще разпределя над 54 млн. бюджет през 2018 г.

DSC00442Разказ за това откъде ще дойдат приходите и как ще се разпределят разходите в числа за 2018 г. – това беше на практика общественото обсъждане на проекто бюджета на община Ямбол за 2018 г. На него гражданите бяха малко, общинските съветници и служители на общинска администрация – повече, а предложенията, които бяха направени, бяха по-скоро игнорирани.

Общият размер на бюджета на община Ямбол е 54 724 542 лв., с 4 576 258 лв. повече от 2017 г.

От тях 33 382 920 лв. са приходи от централния бюджет, откъдето идва реалното увеличение на бюджета – те са с 3 887 194 лв. повече спрямо 2017 г.

Планираните собствени приходи на община Ямбол за 2018 г. са 18 711 688 лв., което е само със 185 813 лв. повече спрямо предходната година. Интересното при тях е, че общинска администрация най-после е разбрала, че не може да реализира приходи от продажба на сгради и от 1 650 000 лв. за 2017 г. ги е намалила на 700 000 лв. за 2018 г., но в замяна на това е решила, че тази година ще заложи с 900 000 лв. повече на планираните приходи от продажба на земя – 1,1 млн. лв. за 2017 г. и 2 млн. лв. за 2018 г.

DSC00447Преходният остатък от 2017 г. е 4 880 592 лв., от които 2 006 405 лв. от държавни дейности и 2 874 187 лв. за местни дейности. Как ще се разпредели този остатък на общественото обсъждане не стана ясно, както не стана ясно и за кои обекти ще се дадат капиталовите разходи, които тази година са в размер на 2 181 669 лв. Отделно общината предвиждала и 1,7 млн. лв. текущи ремонти, но и за тях дума не беше обелена какво ще включват.

Най-голям дял от разходите има образованието с 25 200 366 лв., от които 1 778 100 лв. са дофинансиране със собствени средства на общината.

Другият по-голям дял от разходите е за функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 10 094 114 лв., които са изцяло от собствените приходи на общината. В тях се включва ВиК, осветление, поддържане на улична мрежа, благоустрояване, озеленяване, чистота и дейностите, свързани с управление на отпадъците. За държавните служби – общинска администрация и Общински съвет, са предвидени 4 174 105 лв., от тях 1 518 000 лв. са дофинансиране със собствени приходи.

Разходите за почивно дело и култура са 3 994 185 лв., за социално осигуряване са над 3,4 млн. лв., за здравеопазване – близо 2,5 млн. лв.

За резерв общината е планирала 450 000 лв.

Все едни и същи сме тук, знаем си номерата, с тези думи като увертюра на кмета Георги Славов започна общественото обсъждане и те сякаш се превърнаха и в мото на преминаването му с предубедеността на кмета към изказаните мнения, на които той отдели повече време да обясни защо са неконструктивни и невъзможни, отколкото да отговори пряко или да ги коментира ясно и точно.

About the Author :