Гражданско движение “Да възродим Ямбол е нашата обща кауза” с искане за местен референдум за дълга

DSC08620ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

ДАНАИЛ ИБРИШИМОВ

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ГЕОРГИ СЛАВОВ

ДО ЯМБОЛСКИТЕ МЕДИИ

 

ИСКАНЕ

ОТ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ “ДА ВЪЗРОДИМ ЯМБОЛ Е НАШАТА ОБЩА КАУЗА”

гр. Ямбол, ул.“Кабиле“ 14

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПИТВАНЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ОТНОСНО ИСКАНЕТО НА КМЕТА, ОБЩИНАТА ДА ПОЕМЕ ДЪЛГ ОТ 17 МЛН. ЛЕВА.

 

Уважаеми съграждани от Община Ямбол,

Уважаеми г-н Ибришимов,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Славов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

На 13 ноември 2017 г. гражданско движение “Да възродим Ямбол е нашата Обща кауза” проведе Общоградско събрание на тема “Проблемите на Ямбол и решаването им през 2018 година”. Въпросът за намерението на кмета Славов, да изтегли заем за ремонт на общински обекти през 2018 г. бе обсъден от Събранието. Тъй като подобен кредит от 17 млн. лв. (с лихвите – над 20 млн. лв.) е с особено големи размери, Събранието реши че такъв общински дълг следва да се поеме, само след провеждане на допитване (референдум) до гражданите на Община Ямбол, на което гражданите да изразят волята си по този изключително важен въпрос. Важен защото:

 Не кмета, не и общинските съветници, а ние, гражданите на община Ямбол, с плащаните от нас данъци и такси, ще сме реалните гаранти и платци на този заем с особено големи размери.

 Демокрацията, която всички, като граждани, очакваме вече 27 години, най- после трябва да заработи и да се случи, а допитването (референдумът) до гражданите е един от основните елементи за жизненост на демокрацията. Гласът на нас гражданите дали искаме заем, или не, трябва да бъде чут на местен референдум и този глас трябва да бъде решаващ.

 Дългият срок (следващите 12 години) и двете гратисни години, планувани за този кредит не са никаква финансова утеха. Напротив, всеки гражданин знае, че колкото повече нараства срокът на изплащане и гратисният период по един заем, толкова повече нарастват разходите и лихвите по него. (Всъщност, колкото по-бързо се изплати един кредит, толкова по-малко лихва се дължи по него, и още – в гратисния период не се плаща главница, но се плащат лихви и те са най-големи, като сума именно в началния период).

 Местната власт е инструмент за изпълняване волята на гражданите и всяка проява на равнодушие, или високомерие на тази власт, опорочава правото на гражданите на местно самоуправление. Възраждането на Ямбол – като Обща кауза, е възможно само с реално действащо местно самоуправление, с овладени партийни страсти – без насаждане на разделения в обществото, и с много инициатива и много пряко участие на гражданите в обществените дела.

…списъкът в подкрепа на провеждане на местен референдум за изтегляне на заем можем и ще продължим.

Уважаеми дами и господа общински съветници, Ние искаме да се съобразите с решението на Общоградското събрание на гражданско движение “Да възродим Ямбол е нашата Обща кауза” и:

  1. Съгласно чл.27,ал.1,т.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, да проявите инициатива за провеждане на местен референдум относно намерението на кмета Славов да изтегли общински заем за 17 млн. лева (общ дълг от 20 млн. лева за гражданите на общината за следващите 12 години);

или

  1. Да гласувате с “против” такова предложение на кмета – за изтегляне на общински заем от 17 млн. лева, докато не получите не партийно, а нашето гражданско съгласие през следващите 12 години да плащаме този дълг и свързаните с него по-високи местни данъци и такси. Не забравяте, че всяка кредитната сделка, особено в големи размери, крие и големи рискове от несъстоятелност, независимо че става въпрос за общински дълг. Да, тъкмо големите общинските дългове, са тези, които преместват фокуса на дадено управление от нуждите, интересите и дневния ред на една общност, към интересите и дневния ред на кредиторите. Не правете тази елементарна грешка да гласувате дълг, за който ние, гражданите на Община Ямбол, не сме ви дали нашето категорично “ДА”.

 

 

        С уважение:

                                                                       Александър Петров …………………………..

                                                                       Борислав Пехливанов …………………………..

                                                                       Иван Кърцъков …………………………..

                                                                       Каньо Канев …………………………..

                                                                       Красимир Стойчев …………………………..

                                                                       Рафаел Калдерон …………………………..

                                                                       Росица Бакалова …………………………..

                                                                       Тодор Михайлов …………………………..

                                                                       Тодор Стоянов …………………………..

                                                                       Христо Христов …………………………..

About the Author :