Празнични прояви в община “Тунджа”

Кабиле 1На 21 септември 2017 г., от 19.00 часа, с празничен концерт, село Кабиле, община „Тунджа“ отбеляза традиционния Празник на селото.

Организатор на събитието е Кметство село Кабиле.

В празничната програма взеха участие децата от детска градина „Изворче“, с. Кабиле, танцов състав „Кабиле“, клуб за народни танци „Оренда“, гр. Ямбол, оркестър „Сливенски ритми“ и двамата десетгодишни гайдари от селото Георги Янчев и Кристиян Банов, за които това беше първа сценична изява.

Кабиле 2Гости на празника бяха народният представител в 44-тото Народно събрание Юлиян Папашимов, Атанас Мерджанов – народен представител в 38-мо, 40-то и 41-во Народно събрание, заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев, председателят на Общински съвет „Тунджа“ Георги Петров Георгиев, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, кметът на град Ямбол Георги Славов, общински съветници, кметове и кметски наместници от общината.

Кабиле 3На следващия ден, 22 септември, от 18.00 часа, се проведе традиционният събор в село Хаджидимитрово. Гости на празника бяха жители на село Хаджидимитрово, община Свищов. Организатори на събитието са Народно читалище „Васил Левски-1950“ и Клуб на пенсионера „Райна Княгиня“.

Скъпи гости на празника бяха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, председателят на Общински съвет „Тунджа“ Георги Петров Георгиев и заместник-кметът на общината Станчо Ставрев.

По случай празника беше организирана празнична програма, в която участва Фолклорен ансамбъл „Тунджа“.

Кабиле 4В същия ден, но с по-късен час, от 19.00, в село Маломир, празнично бе отбелязан традиционния събор на селото. Организатори на празника са Кметство село Маломир, Народно читалище „Просвета -1920“ и Община „Тунджа”.

Гости на празника бяха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, заместник-кметът на общината Станчо Ставрев и главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Йордан Колев. В празничната програма взеха участие оркестър „Преслав“ със солистка Стоянка Чирпанлиева, танцов състав „Оренда, гр. Ямбол и DJ Вангела.

На следващия ден се проведоха традиционните борби на село Маломир и беше раздаден курбан на възрастните хора от селото в неравностойно положение.

Мамомир 1Хаджидимитрово 1 Хаджидимитрово 2 Хаджидимитрово 3

About the Author :