БСП – Ямбол с позиция за управлението на Ямбол

DSC02714ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП – ЯМБОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО  НА ГРАД ЯМБОЛ ОТ КМЕТА И НЕГОВИЯ ЕКИП

Предстоящото приемане в Общински съвет – община Ямбол на отчета на кметаза касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. и изтичане на две години от мандата му,  е повод  БСП – град Ямбол  да изрази позицияза резултатите от управлението на града.

Без да отричаме направеното и изграденото в град Ямбол, не можем да не отчетем, че в средата на мандата това управление няма амбицияза постигане на обещаното в Програмата на кмета на ГЕРБ за мандат 2015- 2019 год.

Катастрофира стратегическата цел на кмета градът да се модернизира с ускорени темпове, да се утвърждава като динамично развиващ се град със стабилна икономика, в който жителите да виждат перспектива за себе си и за децата си.Това, което при ГЕРБ на думи е стабилно, за Ямбол е тотална стагнация.

Критично се отнасяме към резултатите от  работата на кмета и екипа му, защото:

–                     Привличането на чужди инвестиции в града е ограничено, а през 2016 год. липсват инвестиции с европейски  и държавни средства.Ямбол, очевидно е, не получава заслуженото внимание от страна на държавата, въпреки заявките, които слушаме от години (особено в предизборни кампании);

–                     Липсва концепция за ефективно здравеопазване на общинско ниво.Не се работи  за обещаната Нова болница, дори не се говори за нея (а общината дари „под условие“ сградата на МЗ); не се търсят варианти за стимулиране с общински средства на млади лекари да работят в областната болница, а е факт, че специалистите намаляват, напускат града  и сме пред реален отказ от здравеопазване;влошава се  състоянието на съществуващите сгради за доболнична и болнична помощ; нашите деца се раждат в Сливен, Бургас и други градове на страната;

–                     Не се насърчава гражданската активност- неглижира се инициативата  за провеждане на МЕСТЕН референдум за недопускане настаняването на бежанци в общината, липсва реален диалог с гражданите на Ямбол;

–                     Липсва прозрачност в действията на администрацията- кметът продължава да няма приемен ден, не  предоставя периодично чрез медии или чрез сайта на общината актуална информация за работата на администрацията по проекти, обекти и важни за гражданите проблеми. Не се отговаря на питанията на общинските съветници, което демонстрира пълната самозабрава и арогантност на кмета.

Бюджетът на града е огледало на политиката на управленския екип.На мнение сме, че на него управляващите гледат единствено като  на средство за събиране на  пари и тяхното разходване, като  даже не полагат усилия да планират реално приходите и разходите. В подкрепа на това са следните факти:

–                     Предвиденият бюджет за 2016 год.  е  50 599 572 лв., а отчетът е за  40 303 902 лв. ( планиране с 20% грешка – важният въпрос е случайно или умишлено се случава това);

–                     От отделените 12 млн. лв. за благоустрояване са реализирани едва 5 млн. лв (44 % изпълнение). Предвидените обекти за изграждане бяха за 1 940 000 лв, а са реализирани само  за 550 хил.лв. (т.е. малко над 28 % изпълнение).Капиталовите разходи са най-важни за средата на живот и комфорта на жителите на Ямбол. Те са и тези, които дават възможност за развитие на бизнеса. Тяхното видимо намаление през 2016 година се отразява негативно и на гражданите, и на бизнеса;

–                     Множеството актуализации на бюджета през 2016 год. показват, че първоначалният бюджет се прави набързо и непрецизно и  не се залага най-належащото и необходимото за град Ямбол. Списъкът на обектите за капиталови разходи бе актуализиран 7 пъти. Промените в бюджета се правят без каквато и да е концепция – на парче, без много обяснения.Крайната цел на тази „активност“ е напълно неясна, ефектът от една или друга промяна не се анализира отговорно;

–                     В отчета на бюджета липсва анализ за качеството на политиките, налице е само статистическа информация;

–                     Най-големият проект „Воден цикъл“ зацикли през 2016 г.  От изградената канализационна мрежа,битовите води се изливат в р.Тунджа без пречистване  и я замърсяват.Вече повече от година липсва визия за доизграждане на Пречиствателната станция. Обектът е замразен, а договорът, според кмета- прекратен. Пред провал е финансирането;

–                     Липсва цялостно решение за р.Тунджа, а бе обещана нова визия;

–                     Новото Регионално депо не облекчи такса смет, напротив – управляващите я увеличиха с 40% , но под явен натиск отмениха решението си. Гражданите платихме близо 90 000 лв, за да се събират и извозват в Сливен мръсни води, изтичащи от депото,без да се обясни чия е вината за това. Не се говори за обещаните компостираща и сепарираща инсталации, от които общината би печелила и  така да се облекчи налога върху гражданите.А и те са в обещанията на кмета;

–                     Не се прави нищо за изграждане на видеонаблюдение на възлови места, а бяха отделени средства в тази посока в бюджет 2016 год.;

–                     Не се изградиха обещаните кръговите кръстовища на площад „Боровец“и при „ХЕС“- все още ги чакаме, както и Схемата за организация на движение в Централна градска част (също обещана през 2016 г.);

–                     В градския транспорт  цари хаос и услугата създава напрежение и неудобства за гражданите;

–                     Няма решение за финансирането на Новата спортна зала (до зала „Диана“), за която се дадоха само за проектиране 240 000 лв.;

–                     Парк „Боровец“ не функционира –общината организира засаждания, за които впоследствие не се грижи, идват пожари, пак залесяваме и така до безкрай;

–                     При Синята зона отчетената печалба от над 100 000 лв за 2016 год. показва, че истинската причина за създаването ù е облагане с още един косвен данък на гражданите, с цел събиране на пари. Управляващите не се спряха до реализиране на втория етап, а продължават да я разширяват. Тук единствено отчитаме „надграждане“ на обещанията им, за което има обяснима причина – стремеж към повече печалба на гърба на данъкопланеца.

Винаги сме подкрепяли действията за развитие на образованието и социалните дейности и не може да отречем усилията  в тази посока, но е факт, че финансирането идва от държавата и е целево. Ефектът от усилията в образованието е ясен –представянето на ямболските училища в национален план по съпоставими индикатори – външно оценяване, матури, олимпиади и други състезания показват незадоволително ниво и това ни притеснява.

Не е ясен за обществото ефектът от многото средства, дадени досега за социални дейности, а има и такива, които все се планират и не се реализират като обещания Кризисен център.

Позицията ни е, че настоящото управление на града обрича Ямбол на застой, навлошени условия за бизнес, на липса на посока за достойно развитие и липса на комфорт за неговите граждани.

Тази политика има подкрепата на мнозинството в Общински съвет – град Ямбол.

Ние не желаем да я приемем и оценяваме, защото чрез нея няма да станем динамично развиващ се град, в който гражданите виждат перспектива за себе си и своите деца.

На предстоящата сесия на Общински съвет –Ямбол на 28.09.2017 год.,  общинските съветници от  групата на БСП ще гласуват „против“ отчета на кмета за 2016 г., което се подкрепя и от Общинския съвет на БСП –град Ямбол.

Общински съвет на БСП – град  Ямбол

 

 

About the Author :