Сигнал за неактуални разписания по автобусните спирки подадоха съветници от БСП

autobusСигнал за неактуални разписания на маршрутните линии на автобусите по спирките в града – нещо, което създава съществени проблеми на гражданите, са изпратили общинските съветници от БСП в Общински съвет-Ямбол, Катя Георгиева и Светослав Стоев до кмета на общината Георги Славов.

                                                                                                          

                                                                    СИГНАЛ

от Катя Атанасова Георгиева и

Светослав Стойчев Стоев –

 общински съветници от групата на БСП в Общински съвет, град  Ямбол

 

Уважаеми г-н Славов,

Като общински съветници сме задължени да поддържаме връзки с гражданите на Ямбол и да ги информираме за дейността и решенията на общинския съвет.

На среща с граждани, проведена на 04.08.2017 год. бяхме информирани за пореден проблем в обслужването на вътрешноградския автобусен транспорт. А именно – неактуалност на разписанията на маршрутните линии по спирките в града. Това води до постоянни скандали с персонала на автобусите, до изнервеност и дискомфорт на гражданите, ползващи обществения транспорт.

Искаме да Ви припомним, че според изискванията на концесията за спирките, на видно място на всяка спирка трябва да има стикер с нейния номер и разписание на автобусите от градския транспорт. Актуално, разбира се.

Притеснени сме, че концесионерът не спазва задълженията по договора си, а общинската администрация не упражнява достатъчно контрол и не е загрижена за ямболци.

За да бъдем коректни и за да не изкривяваме фактите, на 08.08.2017 год. проверихме на случаен принцип актуалните разписания на една автобусна линия (№16) на две различни спирки – №25 и №7 (съгласно общинската транспортна схема, влязла в сила от 12.06.2017 год., както и публикуваните на сайта на община Ямбол  делнични и празнични маршрутни разписания). Установихме:

  1. На спирка №25, съществуващото разписание на маршрутна линия №16 не отговаря на актуалното, публикувано на сайта на община Ямбол;
  2. На спирка №7, съществуващото разписание на маршрутна линия №16 не отговаря на актуалното, публикувано на сайта на община Ямбол.

 

Призоваваме Ви да организирате разпечатването на актуални разписания по спирките в Ямбол.

Освен това Ви каним, в избран от Вас ден и час заедно да повисим на спирките, а и да се повозим в автобусите на градския транспорт. За девет години като Кмет явно още не сте разбрали, че за да си добър управленец трябва да си готов да застанеш от другата страна и да видиш как е при обикновените граждани. Хубавото говорене е едно, важни са фактите.

 

Към сигнала прилагаме:

1. Снимки на съществуващите разписанията на линия №16 на автобусни спирки № 25 и №7;

2. Актуалните делнично и празнично маршрутно разписание на линия №16, публикувани на сайта на община Ямбол.

Катя Георгиева: /п/

Светослав Стоев: /п/

10.08.2017 г.

About the Author :