47 трайно безработни от област Ямбол ще се включат в Регионалната програма за заетост за 2018 година

DSC_153447 трайно безработни лица от област Ямбол ще се включат в Регионалната програма за заетост за 2018 година. Това стана ясно на проведеното от областния управител Димитър Иванов заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. „Регионалната програма за заетост в област Ямбол за миналата година бе успешно реализирана“, каза на заседанието Пенка Кирилова, директор на Регионална служба по заетостта Бургас.

И тази година, в изпълнение на Националния план за действие по заетост през 2018 година, ще бъдат разработени от Областните администрации регионални програми за заетост, на базата на предложения от общините. За да има повече работни места в общините по тази програма областният управител на област Ямбол информира представителите на петте общини, че ОА няма да кандидатства за квота, а бройките ще бъдат разпределени между общините.

DSC_1531През миналата година по програмата се включиха 42 безработни лица. Програмата бе на стойност 142 хил.лв. Средствата за разпределяне за настоящата година са в размер на 184 173 лв. За цялата страна средствата осигурени от с решение на Министерски съвет са близо 8 млн.лв. за заетост на 2 000 безработни лица.

Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29г. с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50 г., продължително безработни лица.

Програма за заетост и обучение включва проектно предложение на желаещите да участват в програмата общински администрации, което се разработва от Областна администрация и одобрява от Комисията по заетост. Членовете на Комисията днес разгледаха и приеха методика  за оценка на проектните предложения. До 12 април общините трябва да представят предложенията си в Областна администрация.

Проектното предложение на област Ямбол за регионална програма за заетостта трябва да бъде представено в МТСП за утвърждаване до края на месец април. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 30.12.2018г.

На днешното заседание представител на Бюрото по труда Ямбол запозна членовете на Комисията по заетост с резултатите от първото анкетно проучване за потребностите от работна сила в област Ямбол, проведено през месец февруари. В първото проучване са се включили 76 работодатели. Проучването сочи, че местният бизнес най-вече търси добре мотивирани работници и служители, независимо от опит и компетенции. Проучени са и конкретни търсения по специалности и професии. Голяма част от попълнилите анкетата работодатели заявяват, че биха провеждали обучение на персонала на работното място, като инвестиция в работна сила.

About the Author :