45 години град Болярово – изминатият път

1През септември 1974 г. градовете в България стават с един повече – преди 45 години, е публикуван държавният указ, с който Болярово е обявен за град. Според стилистиката на епохата събитието е отзнаменувано с тържествена манифестация. Кмет тогава е Христо Станчев. За местните хора това е знак за предстоящо обновление и ускорено развитие на населеното място.

Болярово носи своята история от стари времена. Възниква като чифлик на турски паша, от където идва първото му име – Пашакьой. Получава съвременното си име Болярово през 1934 г. с указ на цар Борис – име красиво и достойно, което носи с чест до днес.

Петима са кметовете, стояли начело на Болярово през годините: Христо Станчев – 1971 – 1979 г.; Георги Морфакиев – 1979 – 1983 г.; Георги Ненов – 1983 – 1989 г.; Георги Киров – 1989 – 1995 г.; Христо Христов – 1995 г. – до момента.

Първите години след обявяването на Болярово за град са изпълнени със съзидание, поява на нови икономически структури и промяна в облика на населеното място. Още през същата 1974 г. е построена тютюносушилнята в Болярово. Следващата 1975 г. е богата на събития в икономическата сфера. На 1 юли потребителните кооперации в Болярово, Воден, Мамарчево, Стефан Караджово и Голямо Крушево се обединяват и оттогава съществува РПК „Напредък“-Болярово. Кооперацията притежава 41 обекта в търговията, разположени в собствени сгради, 26 в общественото хранене, 6 фурни и един сладкарски цех. В нея работят 210 човека.

През същата година е създадено Строително-монтажно предприятие към АПК „Н. Пехливанов“, което от 1984 г. е в състава на „Агрострой“-Ямбол, а от следващата година е към СМК-Ямбол. През 1989 г. в предприятието работят 220 човека с обем на строително-монтажните работи 4 млн. лева.

През септември 1975 г. е открита новопостроената ЦДГ „Калина“ с капацитет за 100 деца. Това е първата детска градина, но и първата сграда в Болярово с парно.

Изградена е основната база на „Зърнени храни“. Отново през 1975 г. в духа на времето всички ТКЗС-та се обединяват в АПК. Обработваемата земя е 282 052 дка, а в отрасъла работят 4016 човека. Новата сграда на АПК е построена през 1988 г.

През 1976 г. новостите продължават. Тогава е открит завод „Елпром“ с автоматичен цех за 12 работници и монтажен – с 48. Изграден е и функционира Младежки дом. Открита е ДСК в Болярово, която през 1984 г. става клон на ДСК-Елхово.

През 1979 г. е построена първата бензиностанция в Болярово. Тогава се изгражда и Електроразпределение.

През март 1977 г. съгласно Закона за новото административно деление Болярово се оформя като селищна система. На 30 март същата година е обявена община Болярово.

Още по-динамично и интересно е следващото десетилетие на 80-те години. През 1980 г. е изграден киносалон с 220 места. Тогава е създаден Дом за тъжни ритуали, влиза в експлоатация първата бензиностанция в града.

На 10 май 1982 г. излиза Постановление 22 на Министерския съвет за подпомагане на районите от Странджа-Сакар и граничните райони. В града се заселват много нови хора, първите заселници са Кънчо Кънев от Сливен и Бинка и Константин Величкови от Бяла Слатина. За развитието на този край държавата отпуска целево значителни средства. На територията на община Болярово тогава са усвоени 25-31 млн. лева. Изградени са около 50 нови обекта, извършена е цялостна канализация и водоснабдяване, построени са блокове с 411 жилища. По силата на тогавашната Наредба №2 на Министерството на образованието десетки млади хора от Болярово и общината завършват висшето си образование с предимство. Икономиката в града е в подем.

На 20 май 1982 г. училището в Болярово е наградено от Държавния съвет с орден „Кирил и Методий“ -I степен, чества се 130-годишния му юбилей. В периода 1986-1989 г. е построена и открита новата училищна сграда.

Отново през 1982 г. е образуван Полицейски участък – град Болярово. Изградена и открита е аптека.

Две са значимите събития през следващата 1983 г. Тогава е открит цехът за пасмантерийни изделия, рожба на 22 ПМС. Общият брой на работниците достига 45 човека. Започва да работи и пощенска станция.

На 4 септември 1984 г. тържествено е отбелязана 10-годишнината на града под ръководството на кмета Георги Ненов. Официално са открити редица нови обекти – хотел-ресторант „Странджа“, фотоателие, тотопункт, пазарище, радиосервиз, диагностичен пункт. Въпросната 1984 г. обаче е паметна с още редица местни събития- тогава предприятието „Метлен клас“ е обособено като самостоятелна стопанска единица, преди това е било част от ОКС-Ямбол. То произвежда метли предимно за външния пазар. През същата година е изградена и започва да функционира сградата на редакцията на вестник „Крайгранична искра“. На 1 август възниква ВиК-Болярово.

През 1986 г. са създадени три нови обекта в град Болярово. Открит е музей на бита, който представя типичната селска съща и двор от края на 19 и началото на 20 век; създадена е Участъкова служба по противопожарна и аварийна безопасност; открито е предприятие на отбранителната промишленост.

През 1987 г. в Болярово отваря врати втора детска градина, наречена „Дечка Сюлемезова“. В нея постъпват 120 деца. Открита е нова поликлиника, изградена е библиотека.

През периода 1989-1992 г. е асфалтирана уличната мрежа в града.

90-те години са едно нелеко десетилетие за цялата страна, време на преход, на икономически промени. През 1992 г. в Болярово е открита Данъчна служба. Година по-късно е изградено предприятието за месодобив и месопреработка „Странджа- ПМ“ ООД-Болярово. Дейността му стартира на април 1994 г. Сред продуктите, запазена марка на фирмата, е безспорният местен деликатес „Странджанско дядо“.

На 4 септември 1994 г. тържествено е отбелязан 20-годишният юбилей на град Болярово под ръководството на кмета Георги Киров.

Въпреки че 90-те години са време на икономическа криза и стагнация, Болярово успява да върви напред, да пази българския дух и да обновява облика си. През 1997 г. се създава Детският фолклорен събор „Върбова свирка свири“ под патронажа на кмета на общината Христо Христов. Съборът става визитната картичка на Болярово. Родолюбивият форум, съхраняващ културното наследство на региона и подпомагащ младите дарования, оцеля във времето и се разви, а тази година бе неговото 22-ро издание. Всяка година в събора участват 500-600 деца от страната.

Годините след 1997 г. са трудни за пограничните райони. Беше ликвидирано военното поделение, но част от военнослужещите остават в общината в открития през 2000 г. Граничен полицейски участък. Година по- рано е пуснат в действие обходният път, който отклонява интензивния поток от автомобили, преминаващи преди това през града.

През 2002 г. е открита нова бензиностанция. Същата година на 1 ноември СОУ “Д-р Петър Берон” отбеляза своя 150-годишен юбилей при изключителна тържественост.

През този период е открит е нов пенсионерски клуб, отваря врати нов информационен център на Енергоразпределение, Агробизнес-център, Интернет-клуб, започва да функционира спешен център, извършват се благоустройствени и ремонтни работи, изгражда се новият център на града, изгражда се новата подстанция на Енергоразпределение.

Последното десетилетие в много отношения е най-успешното в съвременното развитие на Болярово. С европейски проекти градът придоби съвременен, красив облик. Санирани бяха сградите на училището и на детската градина, подменен бе водопроводът, обновен бе градския център, ремонтирана църквата, Болярово се сдоби с нова читалищна сграда, обновен стадион. А още толкова много предстои!

About the Author :

Leave a reply