43 км електропроводи са вкопани в земята в общините Елхово и Тополовград като част от проекта “Живот за царския орел“

EVN_pasarelkaEVN България Електроразпределение продължавa техническите дейности от проекта “Живот за царския орел” (Life forsafegrid), съфинансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е опазване популацията на световно застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Проектът “Живот за царския орел” (Life forsafegrid) се реализира в различни райони от Югоизточна България.

EVN_IzolatoriДо края на 2016 г. в района на общини Тополовград и Елхово са положени 43 км подземни кабелни линии, които заменят над 50 км въздушни електропроводи. Като част от проекта EVN България Електроразпределениеизгради и нови специализирани съоръжения, вкл. и нова възлова станция в с. Устрем (общ. Тополовград), 15 нови трафопоста и др. Най-голямото предизвикателство при тази мащабна техническа дейност е трудният терен, което наложи допълнителни мерки като укрепване на изкопите за кабелните линии, както и насипване на склонове покрай р. Тунджа за прокарване на кабелното трасе.

EVN_predpazni_reshetkiEVN България Електроразпределениеизгради и т. нар. ПАС система (нови изолирани проводници по цялата дължина). ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. С нейното въвеждане значително намалява и рискът от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване.

Модерната ПАС система вече е внедрена по проекта в община Харманли. До края на 2015 г. в района беше изградена 15 км от обезопасителната система по въздушен 20-киловолтов електропровод „Българин“. А през 2017 г. в общините Тополовград и Елхово предстои да се изградят близо 30 км от нея.

В община Сливен през 2016 г. EVN България Електроразпределение монтира изолатори на 476 стълба. През 2017 г. монтажът на изолации ще продължи, като приоритетно се изолират най-опасните стълбове, посочени от Българското дружество за защита на птиците.
Техническите мерки на ЕVN България Електроразпределение ще осигурят от една страна безопасност за царския орел, а от друга страна ще се повиши сигурността на доставките на електроенергия за населените места от района.

Проектът на EVN България Електроразпределение е разработен в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Царският орел е защитен вид включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN).

About the Author :

Leave a reply