Повече въведени в експлоатация жилищни сгради

777По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2016 г. е 5, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 25.0%. Новопостроените жилища в тях са 12, като в сравнение със същия период на 2015 г. е регистрирано увеличение със 100.0% (фиг. 1).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2016 г. е 1 207 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава със 71.4%. Жилищната площ също се увеличава (с 60.3%) и достига 771 кв. метра.

3333Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 117.3 кв. м през второто тримесечие на предходната година на 100.6 кв. м през същото тримесечие на 2016 година (фиг. 2).

About the Author :