Новият график за плащане на консумирана електроенергия за клиентите на EVN България вече е в сила

evn341_01От месец юни 2016 г. са вече в сила новите срокове за плащане на консумирана електроенергия за битовите и малки стопански клиенти на EVN България. Клиентите са  разпределени в 4 периода (групи) в месеца, вместо досегашните два периода. 

Плащането на фактурите, включително и за текущия месец юни, започва от следните дати всеки месец:

  • За група I – от 10-то число
  • За група II – от 17-то число
  • За група III – от 24-то число
  • За група IV – от 30-то число. 

Новите периоди са посочени, както и досега, във всякa една фактура. Всеки клиент може да провери своят срок на плащане в последната си фактура или касов бон, както и в интернет страницата на компанията – www.evn.bg на директен линк:  http://www.evn.bg/SrokPlashtane/PeymentPeriodHome.aspx или на тел. 0700 1 7777, имейл [email protected]

С новите срокове заплащането на енергията започва в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно, както беше до сега. Новият график за плащане остава в сила занапред.

Всяка от фактурите на EVNБългарияе на база реален отчет за реално консумирана електроенергия за конкретно посочен отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени.

Въвеждането на новите срокове за плащане в Югоизточна България е част от подготовката за предстоящата пълна либерализация на пазара и възможността за избор на доставчик от страна на всеки клиент. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар. 

ЕVN  съветва своите клиенти да се възползват от безплатните SMS и имейл услуги за известяване:

  • за издадена фактура
  • при наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. 

И двете известия, са подходящи и за клиенти с повече от едно място на потребление.

About the Author :