311 деца в риск от област Ямбол получават топъл обяд през студените зимни месеци на учебната 2021/2022 година

 

Ямбол, 10.01.2021 г.

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 311 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2021/2022 година. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по проект „Топъл обяд” на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. Обхванати са деца от 10 училища в областта, както следва:

  • в Община Ямбол са обхванати 80 деца  от шест училища в града;
  • в Община Тунджа са обхванати 81 деца от две училища от с. Крумво и с. Завой;
  • в Община Болярово са обхванати 150 деца от две училища от с. Стефан Караджово и гр. Болярово.

Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на общо 311 деца от социално слаби семейства на възраст от 7 до 18 години. Подбора на целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.

About the Author :

Leave a reply