Стралджа събира местни данъци и такси

DSC02070В Община Стралджа, Дирекция „Местни данъци и такси”, от 10 февруари започна събирането на местните данъци и такси. Първата вноска за данък недвижими имоти,  такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се дължи от 01 март до 30 юни, а втората- от 01 юли до 30 октомври. Платилите целия налог за годината в срок до 30 април ще ползват  отстъпка от 5 %. Всички собственици на недвижими имоти и на превозни средства ще получат съобщения за дължимия данък и такса за битови отпадъци за задълженията си както за 2014 година, така и за неплатени задължения от минали години и начислени лихви и за  глоби по наказателни постановления. Със съобщението всеки собственик ще получи своя клиентски идентификационен номер /КИН/, с помощта на който в най-скоро време ще може да проверява задълженията си по Закона за местните данъци и такси през официалния сайт на община Стралджа. От 01.01.2014 г. влезе в сила изменение на Закона за местни данъци и такси, отнасящо се до ползване на облекчението за данък върху превозните средства. В тази връзка собствениците на леки автомобили, съответстващи на екологична категория „Евро 3”, „Евро 4”,  „Евро 5” и „Евро 6” и на товарни автомобили, съответстващи на екологична категория „Евро 3”, „Евро 4”,  „Евро 5”, „Евро 6” или „ЕЕV”,  желаещи да ползват облекчението за съответствие на екологична категория, следва да декларират това обстоятелство пред Община Стралджа Дирекция „Местни данъци и такси”. Напомняме на лицата, дължащи патентен данък, че оставащите срокове за плащане са до 30 април 2014 г. за второ тримесечие,  до 31 юли 2014 г. за трето тримесечие и  до 31 октомври 2014 г. за четвърто тримесечие.

Надя Жечева 

About the Author :