От “Америка за България” дойдоха на работно посещение в община “Тунджа”

1На работно посещение в община „Тунджа” бе  Гари Макдугъл – съпредседател на Управителния съвет на фондация „Америка за България“. Темата на визитата бе политиките за ранна детска грижа и ефектът от тях. Господин Макдугъл и съпругата му посетиха детските заведения в селата  Хаджидимитрово и Кабиле, проведоха срещи с родители, педагози и с представители на местната власт.  В работното посещение участваха Сара Перин – Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива и Евгения Волен – проектен мениджър и директор „Мониторинг и контрол” на ТСА.

???????????????????????????????В дискусията кметът Георги Георгиев и заместник – кметът Станчо Ставрев поставиха акцент върху положителния опит на община „Тунджа” в политиките за ранна детска грижа и предучилищна подготовка, както и върху новите предизивикателства пред общинската администрация.  „Стараем се да създаваме максимално добри условия, за да растат децата на община „Тунджа“ в модерна материална база, както и да се отглеждат от висококвалифицирани специалисти, които да подпомагат личностното им израстване от най-ранна детска възраст.“, подчерта кметът на общината.

В работната среща участваха и директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” Димитър Димитров  и началниците на отдели „Култура” и „Социални услуги” Татяна Стоянова и Силва Иванова.       Положителният ефект от отмяната на таксите за детска градина, доставката на нови интегрирани услуги за деца и семейства, целодневната организация на образователния процес и безплатното обедно хранене бяха елементите от провежданата политика на община „Тунджа“, които бяха дискутирани.  Също така бе обсъдено въвеждането на нови услуги в полза на детското развитие и постигането на устойчивост на общинските политики, насочени към най-малките жители на общината.

About the Author :