Областен информационен център представи успешни бизнес проекти, финансирани с европейски средства

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 9 май 2016г. пред Областен информационен център- Ямбол се проведе изложение на проекти на фирми от област Ямбол, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове. Събитието бе част от Общата инициатива на Мрежата от информационни центрове в България „Успешни ЗАЕДНО“.

На изложението бяха представени 10 проекта, изпълнени по оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Развитие на човешките ресурси“ и по Програмата за развитие на селските райони. Изложените добри практикипредставяха основно технологична модернизация и обновление на предприятията, внедряване на иновативни продукти и технологии, подобряване условията на труд  и повишаване на професионалната квалификация.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУспешното европейско финансиране е довело до повишаване на производствения капацитет, намаляване на производствените разходи, въвеждане на нови продукти, повишаване качеството на продукцията и конкурентоспособността на фирмите. Разкрити са нови работни места и е инвестирано в системите за развитие на човешките ресурси.

По време на събитието се проведе викторина с награди, която показа, че широката общественост се интересува активно от тематиката, свързана с европейското финансиране.Бяха раздадени множество печатни информационни материали, а стойностната българска музика и сините балони допринесоха за празничното усещане и доброто настроение.

About the Author :