Повече корпоративни декларации подадени по електронен път

Приключи кампанията за приемане на годишните декларации за облагане с корпоративен данък, с които фирмите отчитат печалбата си за миналата година. До крайния срок 31 март в НАП Ямбол са входирани малко над 2 хиляди формуляра, приети на гише. Чрез интернет ямболлии са подали 3312 корпоративни декларации.
31 март бе и срокът, в който трябваше да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадоха декларациите си по електронен път ползваха 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2016 г.
НАП Ямбол започва проверка на фирмите, които не са подали декларации. Неподаването на формулярите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

 

About the Author :