27,1 % по-малко нощувки през септември в местата за настаняване в областта за година

d8a94ea64926ee2ca1a93bed7a936c-file-1Ямбол, 13.11.2017 г.

През септември 2017 г. в област Ямбол са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 408, а на леглата – 755. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.3%, а леглата в тях – с 5.2%. За това информират от териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел “Статистически изследвания-Ямбол”.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 3.4 хил., или с 27.1 % по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през септември 2017 г. в област Ямбол е Германия – с 18.0%, следват Румъния – с 14.2%, Унгария – с 11.3% и Обединено кралство – с 9.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2017 г.  намаляват с 15.7% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 354, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.1 нощувки, а българските – средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 г. е 16.2% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 6.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2017 г. в областта достигат 131.3 хил. лв., или с 22.2 % по-малко в сравнение със септември 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите от български
граждани – с 33.1 %, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 1.2 %.

About the Author :