243 общински апартаменти и 7 къщи са определени за продажба на наемателите им

Yambol243 общински апартаменти и 7 къщи са определени за продажба на техните наематели, ако те желаят и отговарят на определени условия. Това реши Общинският съвет в Ямбол на заседанието си на 15 март. Ежегодно до 31 март се приема списък, с който се определя броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд.

Община Ямбол разполага с 358 жилища – 307 от тях са апартаменти и 51- къщи. Жилищата за граждани с установени жилищни нужди са 52 апартамента и 42 къщи. Ведомствените жилища са 3 апартамента и един етаж от къща. За собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, са предназначени 2 апартамента. Резервните жилища са 8 апартамента и един етаж от къща.

About the Author :

Leave a reply